​Przygotujmy się na wyeliminowanie z rynku wyrobów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Europejska przygotowuje dyrektywę zakazującą od 2021 roku używania wyrobów jednorazowego użytku  z kopalnych (ropopochodnych) tworzyw sztucznych.

- reklama -

Dotyczy to w szczególności: sztućców, słomek, talerzy, kubków, opakowań na kanapki, owoce do spożycia poza domem. Zakaz ten ma na celu ograniczanie, a w przyszłości całkowite pozbycie się tych wyrobów na plażach, w miastach i oceanach, a także miejscach zbiorowych imprez (mecze, koncerty na wolnym powietrzu i inne).

Przemysł produkujący te wyroby ma 2-3 lata na wyprodukowanie tych wyrobów z materiałów ekologicznych. Czeka nas zatem niełatwa operacja, zastąpienia tych wyrobów bezpiecznymi dla ekosystemu, a także w szerszym zakresie stosowania wyrobów z możliwością wielokrotnego użytku.

Zapewne w przypadku kubków i talerzy dominować będą wyroby ze szkła, papieru, tektury oraz materiałów biodegradowalnych. W przypadku kubków i talerzy oraz tacek ze szkła, używanych przez turystów i plażowiczów, choć nie tylko trzeba będzie zapewnić dostępność do zmywarek. Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu do znalezienia rozwiązań, które pozwolą na zastąpienie wycofywanych z użycia (i rynku) zabronionych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Źródło: PIO

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.