19. Konferencja Użytkowników Systemu Apogee w czterech odsłonach

mde
- reklama -

Ponad stu klientów firmy Agfa wzięło udział w spotkaniach, skierowanych do użytkowników jej flagowego rozwiązania workflow – systemu Apogee. Tym razem, w miejsce ogólnopolskiej konferencji, zorganizowane zostały cztery lokalne wydarzenia: w Sopocie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie, które miały podobny przebieg.

- reklama -

Uczestniczące w nich osoby, głównie specjaliści ds. oprogramowania i operatorzy prepress, mieli okazję poznać nowe funkcje i moduły systemu Apogee v11, jaki pojawił się niedawno na rynku. Wzięli również udział w warsztatach, podczas których zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania poszczególnych narzędzi, wchodzących w jego skład.

Ponad 20 lat doświadczeń w obszarze workflow
Występujący jako pierwszy Adam Skierkowski – specjalista ds. oprogramowania w polskim oddziale firmy Agfa podkreślał bogate, ponad 20-letnie doświadczenia belgijskiego producenta w zakresie rozwiązań workflow. Przypomniał też historię rozwoju Apogee:

„Nasz system był pierwszym na świecie systemem zarządzania produkcją prepress, bazującym na formacie PDF. Jego wersja X przyniosła z kolei pełną automatyzację przetwarzania plików. W kolejnych edycjach wprowadzane były następne, rewolucyjne zmiany i udoskonalenia: technologia APPE i zgodność ze standardem JDF; inspekcja wstępna (preflight) i obsługa prac wieloczęściowych; portal umożliwiający samodzielne tworzenie zleceń oraz natywna impozycja; zaś w ostatnich latach – wsparcie dla druku wielkoformatowego i heatsetowego oraz rozwiązanie Apogee Cloud, bazujące na technologii „chmury”. Najnowsza wersja – Apogee v11 przynosi szereg udoskonaleń, stworzonych głównie z myślą o druku komercyjnym”.

Dwa interfejsy sieciowe dla różnych użytkowników
Wiele z nich wprowadzono w portalu WebApproval v11 – narzędziu umożliwiającym współpracę pomiędzy drukarniami i ich klientami oraz akceptację stron przez tych ostatnich za pomocą przeglądarki internetowej. W nowej wersji oferuje on m.in. lepsze wsparcie dla rozbudowanych okładek.

Wyposażony został też w narzędzia pomiarowe poprawiające orientację w rozmiarach obiektów osadzonych w dokumencie czy też planowanie elementów na stronach. WebApproval v11 przynosi też opcję samodzielnego tworzenia prac przez handlowców czy administratorów ze strony klienta.

„Jeszcze lepszą współpracę między drukarnią i zleceniodawcą ma zapewnić funkcja filtrowania dziennika pracy, pozwalająca odnaleźć kluczowe informacje – mówił Adam Skierkowski. – Można tu również przeglądać komentarze wszystkich stron, a następnie wydrukować lub wysłać raport z inspekcji oraz komentarzy pracy. Na uwagę zasługuje też ulepszone zarządzanie użytkownikami, którzy mogą obecnie mieć dostęp do wielu kont klientów. Inne udogodnienia to panel, pozwalający na łatwe przeglądanie prac z wieloma wersjami czy wbudowana funkcja, prezentująca klauzulę prywatności, wymaganą przez RODO. Ważnym novum jest blokada rezultatów po akceptacji stron przez klienta. Ulepszone zostało też wsparcie dla prac bazujących na JDF, wprowadzono funkcję wyszukiwania użytkowników oraz automatycznego wylogowania po 30 minutach lub 4 godzinach bezczynności. Tym samym pojawiły się tu dalsze usprawnienia w kontekście bezpieczeństwa użytkowników i ich prac”.

Zupełną nowością w systemie Apogee v11 jest drugi z interfejsów sieciowych – WebFlow. Ta część portalu jest skierowana wyłącznie do pracowników drukarń: kierownictwa, handlowców i operatorów. Pozwala na przegląd zleceń wszystkich klientów i – podobnie jak WebApproval – umożliwia tworzenie prac, zarządzanie ich zawartością czy sprawdzanie statusu. Pozwala też na zaprezentowanie danych produkcyjnych w postaci listy arkuszy.

Łączenie prac – odpowiedź na obecną sytuację druku komercyjnego
Jedną z najważniejszych nowych funkcjonalności systemu Apogee v11 jest – jak zaznaczył Adam Skierkowski – większe wsparcie dla łączenia prac.

„To nasza odpowiedź na bolączki, z jakimi borykają się drukarnie działające na rynku komercyjnym. Mam na myśli przede wszystkim systematyczne spadki zamawianych nakładów przy wciąż dużej atrakcyjności offsetu jako techniki drukowania. W praktyce przekłada się to bowiem na większą liczbę prac i przezbrojeń maszyny na jednej zmianie, a więc – wyższe koszty związane z wykonaniem form drukowych. Pomocne może być w tej sytuacji zwiększenie wydajności poprzez automatyczne – zamiast ręcznego – łączenie różnych prac lub wręcz ich części produkcyjnych w jednym przebiegu. Efekt: redukcja makulatury i mniejsza liczba kompletów form drukowych. Co więcej, udoskonalona funkcja łączenia prac pozwala na śledzenie każdej z nich i zapewnia ich poprawną obróbkę. W systemie Apogee v11 bowiem marki opisu, kody kreskowe składek i inne znaczniki pozostają w tym samym miejscu i odnoszą się do oryginalnego zamówienia”.

Kompatybilność z drukiem cyfrowym
Innym wyzwaniem, któremu muszą stawić czoła drukarnie komercyjne bazujące na technice offsetowej, jest – zdaniem Adama Skierkowskiego – stale rosnąca popularność personalizacji, wymuszająca inwestycje w rozwiązania cyfrowe. Wśród innych usprawnień Apogee v11 Adam Skierkowski wymienił też: automatyczne przetwarzanie rozkładówek i ich rozdzielanie na pojedyncze strony; automatyczną aktualizację parametrów urządzeń wyjściowych z myślą o danej maszynie drukującej oraz zmodyfikowaną i uproszczoną funkcję Check-Out/Check-In. Jak podkreślał, Apogee v11 uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne strategicznych partnerów firmy Agfa: Adobe APPE 5.0, Enfocus PitStop 2018 i Microsoft SQL 2016”.

Kierunek: „chmura”
Adam Skierkowski zaprezentował też coraz liczniejsze w ofercie firmy Agfa rozwiązania software’owe, bazujące na technologii cloud computing. Jak podkreślał, produkcja z ich wykorzystaniem jest preferowana przez drukarnie posiadające kilka oddziałów, gdzie naświetlanie płyt odbywa się w różnych lokalizacjach.

PressTune i InkTune – „drukować szybciej, taniej, wygodniej”
19. Konferencja Użytkowników Systemu Apogee stała się też okazją do przypomnienia dwóch narzędzi, jakie pojawiły się w ofercie firmy Agfa w ramach pakietu ECO3. Ma on w założeniach producenta zapewnić większą wydajność, wygodę i proekologiczność rozwiązań wykorzystywanych przez drukarnie i przygotowalnie, działające w różnych segmentach rynkowych. Kluczowymi jego składnikami, jeżeli chodzi o część software’ową, są PressTune i InkTune. Oba narzędzia zaprezentował Maciej Baur – Product Manager w polskim oddziale firmy Agfa i certyfikowany ekspert UGRA.

„PressTune to nasza odpowiedź z jednej strony – na coraz powszechniejszy trend integrowania działu prepress z halą maszyn, z drugiej – na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania, pozwalające na lepsze monitorowanie i nadzorowanie procesu drukowania w oparciu o sprawdzone standardy – mówił. – Program zbiera w czasie rzeczywistym dane z maszyn drukujących i udostępnia je osobom zaangażowanym w produkcję: od działu prepress, poprzez halę maszyn, działy kontroli jakości i zamówień, na zarządzie skończywszy. Narzędzie to umożliwia stabilizację i optymalizację procesu drukowania, wspierając użytkownika w analizie trendów produkcyjnych, podejmowaniu decyzji zakupowych, tworzeniu rankingów jakościowych (w odniesieniu do maszyn, materiałów czy pracowników), a także – rozpatrywaniu reklamacji”.

PressTune – jak przekonywał prelegent – zapewnia dzięki temu kontrolę jakości realizowanych prac oraz dostarcza na bieżąco informację o produkcji, umożliwiając wprowadzanie natychmiastowych korekt. Pozwala też na tworzenie raportów, a w efekcie – wgląd w historię realizowanych prac.

Drugim narzędziem wchodzącym w skład pakietu ECO3, mającym optymalizować proces drukowania, przede wszystkim – redukować ilość zużywanej farby, jest InkTune. Bazujący na technologii GCR (Grey Component Replacement), program ten umożliwia dynamiczną konwersję kolorystyczną i obliczanie wartości dla każdej z barw procesowych.

Energy Elite Eco i Arkana: proekologiczna produkcja prepress
Program ECO3 uwzględnia również rozwiązania materiałowe i sprzętowe, które uczestnikom konferencji zaprezentował Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa. Oba produkty pojawiły w ofercie firmy na ostatnich targach drupa i od tamtej pory są skutecznie implementowane w kolejnych drukarniach komercyjnych, także w naszym kraju. Oba wpisują się też w strategię wprowadzania na rynek rozwiązań proekologicznych, zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju, na co zwracają coraz częściej uwagę nie tylko drukarnie, ale też ich klienci.

Po zakończeniu prezentacji klienci wzięli udział w dwóch sesjach warsztatowych, podczas których Marcin Rawicki i Adam Skierkowski szczegółowo omawiali praktyczne aspekty zastosowania nowych funkcji systemu Apogee.

Więcej na łamach czasopisma Świat Poligrafii Professional

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.