Pandemia COVID-19 skierowała uwagę świata na działania na rzecz klimatu i odpowiedzialność społeczną. Uświadomiła także, że znaczne zmiany są konieczne, aby być bardziej zrównoważonym ekologicznie. Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, podsumowujący globalne działania spółki 3M w 2020 r. pokazuje, jak firma w trudnym czasie pandemii koncentrowała się na realizacji tych zobowiązań.

- reklama -

Dynamika wydarzeń 2020 r. pozwoliła 3M wejść z impetem w rok 2021. W ciągu najbliższych 20 lat firma zainwestuje 1 mld dolarów na cele środowiskowe. Do 2050 firma planuje osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich swoich lokalizacjach na świecie, czyli ponad 70 krajach. Z kolei już do 2030 r. zamierza zmniejszyć zużycie wody w swoich zakładach o 25%.

W tym celu 3M wprowadza m.in. najnowsze programy oczyszczania wody wykorzystywanej podczas produkcji. Podejmuje też działania, aby zmniejszyć wykorzystanie tworzyw sztucznych wytwarzanych z paliw kopalnych o 56 700 ton metrycznych do 2025.

Cele zrównoważnego rozwoju na 2025 rok coraz bliżej

Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju 3M do 2025 w ubiegłym roku koncentrowała się na trzech priotytetowych obszarach: Nauka dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (eng. Science for Circular), Nauka dla Klimatu (eng. Science for Climate) i Nauka dla Społeczności (eng. Science for Community). Raport Zrównoważonego Rozwoju 3M przedstawia szczegółowe postępy w ich zakresie.

W obszarze Nauka dla Klimatu firma kontynuowała proces dekarbonizacji w swoich zakładach i współpracowała z klientami w celu zmniejszenia wspólnego śladu węglowego. Najważniejsze postępy dotyczyły zwiększenia udziału energii odnawialnej wykorzystywanej do produkcji – aktualnie to aż 35,4% całkowitego zużycia energii elektrycznej, a docelowo planowane jest osiągnięcie 50% redukcji do 2025 oraz 100% do 2050.

Ponadto, emisje z zakresu 1 (emisje bezpośrednie wynikające z procesów technologicznych i spalania paliw w instalacjach i pojazdach przedsiębiorstwa) i 2 (emisje pośrednie, które są skutkiem wytwarzania kupowanej przez przedsiębiorstwo energii) były mniejsze o 71,1% w stosunku do poziomu bazowego. Było to znacznym przekroczeniem celu 50% poniżej poziomu bazowego z 2002 roku.

Co ważne, od 2021 r. 3M w Polsce jest w całości zasilana energią elektryczną pochodzącą z OZE; podobnie jak globalna siedziba firmy w Saint Paul w USA.

W obszarze Nauka dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 3M realizowała kolejne działania na rzecz tworzenia zamkniętych procesów produkcyjnych i wprowadzenia innowacyjnych materiałów, aby zmniejszyć ogólną ilość odpadów. W działaniach na rzecz gospodarki obiegu zamknietego 3M wspiera również inne firmy. Do najważniejszych dotychczas osiągnięć możemy zaliczyć: zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych o 9,98% (przy zakładanym celu 10%, indeksowanym do sprzedaży). Aż 42,9% zakładów produkcyjnych 3M nie wytwarza odpadów składowanych na wysypiskach, znacznie przekraczając cel spółki wynoszący 30%.

W kwietniu 2020, w Dniu Ziemi, firma postawiła sobie kolejny ambitny cel środowiskowy. Zobowiązała się do zmniejszenia poziomu wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z ropy naftowej o prawie 56 700 ton metrycznych w ciągu najbliższych pięciu lat. Wprowadzając innowacyjne projekty dot. zarówno swoich produktów, jak i opakowań – z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego lub zmniejszając ogólne zużycie tworzyw sztucznych – 3M przyczynia się do rozwoju globalnej gospodarki obiegu zamkniętego.

W obszarze Nauka dla Społeczności, firma 3M działa na rzecz nowych rozwiązań w walce z pandemią. Podjęła konkretne kroki w celu zapewnienia sprawiedliwości społecznej (social justice) w całym przedsiębiorstwie jak i poza nim. Kolejnym faktem, ktory świadczy o tym jak ważne są działania na rzecz lokalnych społeczności jest wartość przekazanych globalnie darowizn 87,9 mln USD, a także zwiększenie udziału kobiet oraz innych mniejszości w kadrze zarządzającej – z 32,6% do 43,2%. W 2020 roku 3M została globalnym partnerem United Nations Global Compact (UNGC), by wspólnie działać na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG – Sustainable Development Goals).

3M dla zrównoważonego rozwoju w Polsce

Globalny koncern 3M od 30 lat działa w Polsce i od samego początku realizuje działania na rzecz otoczenia oraz lokalnych społeczności…

Źródło: 3M