Apogee 12 i inne rozwiązania software’owe: z myślą o wydajnej produkcji opakowań, książek i druków komercyjnych

- reklama -


Jedną z najważniejszych premier zaanonsowanych przez firmę Agfa była nowa wersja jej sztandarowego systemu produkcyjnego – Apogee v12. Pojawi się w ofercie belgijskiego producenta jesienią br., zaś Studio 4D48 było okazją do zaprezentowania najważniejszych nowych i udoskonalonych jej funkcjonalności. Przedstawiali je, kierując je do drukarń o różnych profilach (m.in. specjalizujących się w produkcji opakowaniowej i komercyjnej), Alain Cormond – Business Development Manager oraz Erik Peeters – Marketing Manager Software Solutions w firmie Agfa.

Pierwsza z nich – Cut ‘n Assemble – wzbogaciła moduł Apogee Impose, umożliwiając bardziej optymalne rozmieszczanie różnych prac na arkuszu z myślą o ich jednoczesnym drukowaniu i wykańczaniu, a co za tym idzie – redukcji odpadów. W kontekście impozycji Agfa wprowadziła też inne udoskonalenia: tworzenie indywidualnych, automatycznych raportów; łatwe i szybkie tworzenie impozycji ze zróżnicowanych prac; wsparcie dla funkcji tzw. bottlingu oraz kompensację efektu przyrostu wstęgi (rozciągania się papieru podczas drukowania).

Z myślą o większej automatyzacji procesów wprowadzona została funkcja ATP (Automate Task Processor), w ramach której przesyłane do systemu pliki są analizowane pod względem zawartości i meta danych, a pozyskane w ten sposób informacje automatycznie definiują konkretne działania np. zmianę nazwy dokumentu, skierowanie pliku do maszyny drukującej (offsetowej lub/i cyfrowej). O swoich doświadczeniach z systemem Apogee opowiadali przedstawiciele francuskiej drukarni RotoFrance, która – po wdrożeniu techniki offsetu arkuszowego – zintegrowała workflow firmy Agfa ze swoim systemem MIS.

- reklama -