KONDYCJA BRANŻY POLIGRAFICZNEJ - listopad 2022

Warszawa, 05.11.2022 r.

Warto wiedzieć więcej. O nas samych. Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji ankiety, a tak naprawdę poznania Waszej opinii o tym, co dzieje się w naszej branży. Jak już informowaliśmy wielokrotnie, staramy się Was zainteresować stałym, nawet kilkukrotnym udziałem w roku kalendarzowym, w ankiecie, która ma pomóc zrozumieć zachodzące w naszej branży zmiany. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy szalejącą pandemię, podwyżki praktycznie wszystkiego, wojnę… i jeszcze mamy określić przyszłość prowadzonego biznesu.

Pytania do tej ankiety przygotował dokładnie tak, jak poprzednio, dr hab. inż. prof. UW Wiesław Cetera. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 170 osób (firm). To bardzo dobry wynik. Mamy nadzieję, że w tej edycji będzie Was znacznie więcej.

Przypominamy również, że ankieta jest w 100% anonimowa. Na końcu są pytania dotyczące wielkości firmy, którą reprezentujecie. Są to jednak pytania statystyczne. Nie ma nigdzie adresów i nie gromadzimy IP odpowiadającego.

Patronat nad ankietą objęły: Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego oraz Polska Izba Druku.

Mirosław Pawliński red. naczelny

Kondycja branży poligraficznej | Listopad 2022 r.

1. Jak Państwa zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja Państwa przedsiębiorstwa w ostatnich trzech miesiącach w zakresie prowadzonej działalności?

2. Jak zmieniła się sprzedaż Państwa firmy w ostatnich trzech miesiącach (%)?

3. Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (pracownicy, wyposażenie, środki transportu, powierzchnia, maszyny itp.) Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie wykorzystywany?
Za pełną moc produkcyjną uznano pracę maszyny przez 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu. Jeśli maszyny pracują przez 12 godzin przez 6 dni w tygodniu, to poziom mocy produkcyjnych wynosi 50%.

4. Jak według Państwa zmieni się stopień wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych w Państwa firmie w najbliższych trzech miesiącach?

5. Jak zmienia się w wydajność pracy w Państwa przedsiębiorstwie (czynniki wpływające: absencja chorobowa, kwarantanna, zwolnienia/zatrudnienie, zaangażowanie, motywacja, determinacja, zastępstwa itp)?

6. Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniło się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?

7. Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa przedsiębiorstwo?

8. Jak zmieniają się bieżące ceny usług sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo?

9. Jak według Państwa zmieni się sprzedaż Państwa firmy w kolejnych trzech miesiącach?

10. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?

11. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk cyfrowy

12. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk offsetowy

13. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - usługi introligatorskie

14. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - usługi projektowe

15. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - fleksodruk

16. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - doradztwo

17. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - multimedia

18. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - sitodruk

19. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - produkcja opakowań

20. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk książek

21. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk czasopism (+akcydensy)

22. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - etykiety

23. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk przemysłowy (wielki format)

24. Sprzedaż środków produkcji dla przedsiębiorstw poligraficznych

25. Jakie łączne nakłady inwestycyjne planują Państwo w okresie najbliższych 1-3 lat (%)?

26. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Zakup nowych maszyn i urządzeń

27. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Sprzedaż maszyn i urządzeń

28. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w hale produkcyjne

29. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w nowe technologie produkcji

30. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Zmiana profilu produkcji

31. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w rozwiązania pro środowiskowe

32. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w technologie informacyjne

33. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Optymalizacje podatkowe

34. Jak jest forma prowadzenia działalności przez Państwa przedsiębiorstwo?

35. Od jak dawna Państwa firma działa na polskim rynku?

36. Ilu pracowników zatrudnia Państwa firma?

37. Jakie roczne przychody ze sprzedaży osiągnęła firma w roku 2021?

patronat

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
0:00
0:00