KONDYCJA BRANŻY POLIGRAFICZNEJ - styczeń-maj 2022

Warszawa, 03.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

To dla nas ogromne zaskoczenie, że tak wiele osób wzięło udział w pierwszej ankiecie podsumowującej zmiany zachodzące w naszej branży w okresie pandemii. W ankiecie wzięło udział ponad 150 osób. Przypominamy, że ankieta dotyczyła tego, co działo się wiosną tego roku. Jak bardzo od tego czasu zmieniła się sytuacja na rynku, nie trzeba nikogo przekonywać. Dostępność materiałów, papieru, wzrosty cen i realizacja zleceń… wiele czynników od siebie zależnych.

Zapraszamy Was do udziału w kolejnym „badaniu” – a może inaczej, ocenie sytuacji, w jakiej nasza branża się znalazła. Wracając do wyników pierwszej ankiety, opracowanie pozostawiamy rękach osoby, która najlepiej się na tym zna. Dr hab. inż. prof. Wiesław Cetera dokładnie wie, jak przeanalizować dane uzyskane w tej edycji. Jej wyniki przedstawiamy w częściach na łamach serwisu (raz w tygodniu).

Dla prenumeratorów naszych mamy również niespodziankę. W wydaniu listopadowym i grudniowym 2021 zaprezentowaliśmy całość.

Przypominamy, że ankieta była w 100% anonimowa. Nie zbieramy danych, mogących zdefiniować uczestnika badań. Wielkość firmy i ilość pracowników, to jedynie dane konieczne do opisania sektora, jakim jest branża.

Mirosław Pawliński red. naczelny

Kondycja branży poligraficznej | Styczeń-Maj 2022 r.

1. Jak Państwa zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja Państwa przedsiębiorstwa w ostatnich trzech miesiącach w zakresie prowadzonej działalności?

2. Jak zmieniła się sprzedaż Państwa firmy w ostatnich trzech miesiącach (%)?

3. Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (pracownicy, wyposażenie, środki transportu, powierzchnia, maszyny itp.) Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie wykorzystywany?
Za pełną moc produkcyjną uznano pracę maszyny przez 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu. Jeśli maszyny pracują przez 12 godzin przez 6 dni w tygodniu, to poziom mocy produkcyjnych wynosi 50%.

4. Jak według Państwa zmieni się stopień wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych w Państwa firmie w najbliższych trzech miesiącach?

5. Jak zmienia się w wydajność pracy w Państwa przedsiębiorstwie (czynniki wpływające: absencja chorobowa, kwarantanna, zwolnienia/zatrudnienie, zaangażowanie, motywacja, determinacja, zastępstwa itp)?

6. Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniło się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?

7. Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa przedsiębiorstwo?

8. Jak zmieniają się bieżące ceny usług sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo?

9. Jak według Państwa zmieni się sprzedaż Państwa firmy w kolejnych trzech miesiącach?

10. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie?

11. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk cyfrowy

12. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk offsetowy

13. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - usługi introligatorskie

14. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - usługi projektowe

15. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - fleksodruk

16. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - doradztwo

17. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - multimedia

18. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - sitodruk

19. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - produkcja opakowań

20. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk książek

21. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk czasopism (+akcydensy)

22. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - etykiety

23. Technologia: Jak zmieni się wykorzystanie świadczonych usług w Państwa firmie w ciągu najbliższych 3 miesięcy? - druk przemysłowy (wielki format)

24. Sprzedaż środków produkcji dla przedsiębiorstw poligraficznych

25. Jakie łączne nakłady inwestycyjne planują Państwo w okresie najbliższych 1-3 lat (%)?

26. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Zakup nowych maszyn i urządzeń

27. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Sprzedaż maszyn i urządzeń

28. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w hale produkcyjne

29. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w nowe technologie produkcji

30. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Zmiana profilu produkcji

31. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w rozwiązania pro środowiskowe

32. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Inwestycje w technologie informacyjne

33. Czy w ciągu najbliższych 2-3 lat planują Państwo? - Optymalizacje podatkowe

34. Jak jest forma prowadzenia działalności przez Państwa przedsiębiorstwo?

35. Od jak dawna Państwa firma działa na polskim rynku?

36. Ilu pracowników zatrudnia Państwa firma?

37. Jakie roczne przychody ze sprzedaży osiągnęła firma w roku 2021?

patronat

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img