- Reklama -spot_imgspot_img

Capital Markets Day w firmie Stora Enso

- Reklama-

13 września br. firma Stora Enso zorganizowała spotkanie online dla inwestorów i akcjonariuszy – Capital Markets Day (CMD). Wydarzenie stało się okazją do zaprezentowania strategicznych dla koncernu obszarów działania i realizowanych w ich ramach inwestycji, przedstawienia planów dotyczących najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia Stora Enso rynków, jak też prognoz finansowych i jej kierownictwa w perspektywie krótko- i długoterminowej. Nie zabrakło informacji na temat celów środowiskowych, realizowanych przez koncern. Całość zwieńczył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm Bouygues Construction, Northvolt i Tetra Pak, będących partnerami Stora Enso w projektach realizowanych w kluczowych dla niej obszarach oraz sesja pytań i odpowiedzi, gdzie w rolach głównych wystąpili reprezentanci kierownictwa grupy.

Spotkanie rozpoczęła Annica Bresky – CEO koncernu, która podkreśliła, że strategicznym celem Stora Enso pozostaje koncentracja na tych obszarach rynkowych, w których firma dostrzega największy potencjał wzrostu w perspektywie długookresowej. Są nimi rynki: opakowań odnawialnych, rozwiązań budowlanych i innowacyjnych biosurowców i tu firma zamierza wzmacniać i przyspieszać swoje działania inwestycyjne. Integracja wymienionych segmentów ma też przynieść firmie mniejszą podatność na cykliczność rynkową.

- Reklama -

Annica Bresky podkreślała, że dobre wyniki finansowe osiągane w ostatnim czasie pozwalają na realizowanie dalszych wzrostów, zarówno organicznych jak i poprzez akwizycje. Jedną z nich zaanonsowano na kilka dni przed CMD – chodzi o przejęcie holenderskiej grupy opakowaniowej De Jong Packaging Group. Annica Bresky dodała, że podstawami w procesie tworzenia wartości dla klientów, wspierającymi działania Stora Enso w kluczowych dla niej obszarach, pozostają: tradycyjne produkty drzewne, celuloza i zasoby leśne. Zgodnie z przyjętą wcześniej strategią, firma sukcesywnie wycofuje się z biznesu papierniczego – w dniu organizacji Capital Markets Day ogłoszono sprzedaż niemieckiej papierni Maxau.

Przedstawione zostały również: obecna sytuacja finansowa (gdzie firma notuje – rok do roku – poprawę kluczowych parametrów), a także strategiczne cele środowiskowe. Annica Bresky, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Stora Enso, potwierdziła, że firma do 2030 roku chce zredukować całkowitą emisję dwutlenku węgla, emitowanego w związku z jej działalnością o 50%, posiadać w ofercie wyłącznie rozwiązania w 100% odnawialne (w ub.r. udział ten wynosił już 93%), zaś do roku 2050 – osiągnąć całkowitą neutralność wobec wpływu na bioróżnorodność. Jak dodała, realizowana przez firmę polityka zrównoważonego rozwoju przyspiesza wzrosty, umożliwia zwiększenie marż i otwiera nowe możliwości rynkowe.

spot_img
spot_img

weź udział w ankiecie | nowe

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne pytania pochodzą z całej serii związanej z tematami komunikacji.

Jak długie informacje prasowe czytasz?

Co decyduje o Twoim zainteresowaniu daną informacją?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

Aktualne wydanie

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

więcej podobnych