3 kroki do optymalizacji

wyjątkowa promocja firmy cicero stapro group dla polskich drukarni
spot_img

1

Audyt drukarni

Analiza głównych elementów wewnątrz drukarni, rewizja:

  • Kosztów (koszt roboczogodziny, zakupy materiałów, stałe koszty miesięczne)
  • Efektywność pracy w działach (procedury, efektywność w miejscu pracy, proces)
  • Ludzie (wiedza pracowników, czas pracy, miejsce pracy)

2

Cel optymalizacji
  • Ulepszenie systemu pracy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
  • Redukcja kosztów
  • Wdrożenie sposobu monitorowania zmian po optymalizacyjnych

3

Podsumowanie rekomendacji związanych z optymalizacją

Bazując na zdobytej wiedzy z zakresu działania danej drukarni oraz wiedzy zespołu Cicero, analiza zostaje zakończona podsumowaniem w formie raportu z rekomendacjami związanymi z optymalizacją obecnych procesów oraz schematu pracy w drukarni.

Przekazujemy sugestie związane z narzędziami do monitorowania i zarządzania wykonaną optymalizacją.

Działaj!

Nie daj się wyprzedzić konkurencji.
Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły.

Czas na analizę i wnioski

Standardowy czas przewidziany na analizę bezpośrednio w drukarni to od 3 do 5 dni, dodatkowo jest przeważnie przewidziany dodatkowy dzień pracy w biurze. Przedstawienie podsumowania zaleceń związanych z optymalizacją przekazywane jest maksymalnie po 3 tygodniach od rozpoczęcia analizy.

Koszt wykonania analizy

Po stronie Klienta należy opłacenie kosztów podróży i noclegu. Jeżeli obrót Klienta w ciągu 6 miesięcy po przedstawianiu zaleceń ulegnie zwiększeniu o co najmniej 20% (w porównaniu do kwietnia 2020), do ceny wykonania analizy doliczona zostanie standardowa stawka za roboczogodzinę. Jeżeli natomiast obrót będzie niższy niż przedstawiona wyżej wartość, wówczas do analizy nie zostaną doliczone dodatkowe koszty.

Działaj!

Nie daj się wyprzedzić konkurencji.
Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły.

spot_img

Dlaczego z nami?

Tworzymy, wdrażamy i wspieramy oprogramowanie MIS CICERO.
Czym jest Cicero… Ponad 100 implementacji w Polsce, Czechach i Słowacji. Każdego dnia od ponad 20 lat rozwiązujemy problem w drukarniach, przekazujemy sugestie optymalizacji. Każdy z modułów systemu oraz zakres naszego serwisu skoncentrowane są na zwiększeniu wydajności w drukarni.

Przykładowe instalacje

Drukarnia Arka Druk

spot_img