MBO CoBo-Stack to tak zwany cobot, czyli robot współpracujący, który nie potrzebuje klatki ochronnej. Odpowiedni system zabezpieczeń gwarantuje mu znak CE bez konieczności dodatkowej ochrony. Stosy produktów, np. stosy złożonych składek są podawane na stół CoBo-Stack. Cobot podnosi stosy ze stołu i układa je na paletach.

- reklama -

Jest to olbrzymie fizyczne odciążenie operatora przy odbieraniu. Palety można umieścić po obu stronach odbierania, umożliwiając nieprzerwaną pracę. Podczas gdy MBO CoBo-Stack układa na jednej palecie, operator może przesunąć drugą, załadowaną paletę i przygotować następną pustą.

Firma Reprograf-Grafiukus wraz z MBO Komori Group planuje w roku 2021 objazdowy pokaz robota Cobo-Stac w drukarniach w Polsce.

Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wykładania gotowych produktów lub składek z falcerki. W przypadku bloków i broszur szytych drutem jest to sztaplarka a w przypadku falcerki wykładanie serii Palamides lub podobne.

Przykładowe wykorzystanie CoBo-Stack w drukarni można obejrzeć na filmie:

Źródło: Reprograf-Grafikus

 

- reklama -

Co dziś generuje Ci największy problem/koszt przy produkcji opakowań i chciałbyś to zmienić?

2. Co jest największym kosztem pozostałości poprodukcyjnych?

3. Jak najszybciej zwiększyć techniczną jakość produkcji?