Derya: Foliant Mercury 530 NG w Zakładzie Aktywności Zawodowej

Foliant

Fundacja „Nadzieja Dzieci” znajduje się w Zabrzu, została założona w 1999 roku. Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym pokrzywdzonym przez los, oraz dostosowywanie do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jako pierwsi założyli Zakład Aktywności Zawodowej w województwie śląskim. Dzisiaj w zakładzie w Zabrzu zatrudnionych jest ponad 100 pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. To jedyne miejsce gdzie takie osoby mogą pracować.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie usług poligraficznych, introligatorskich oraz krawieckich. Bogate wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia pozwala na szeroki wachlarz zamówień.

Zakład wzbogacił swój park maszynowy o nową maszynę, której dostawcą jest firma Derya z Tychów.

Foliant Mercury 530 NG jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich technologii druku. Jest odpowiednim urządzeniem do laminowania dla małych i średnich nakładów. Urządzenie jest obsługiwane i programowane za pomocą ciekłokrystalicznego dotykowego panelu sterowania.

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.