DIC Corporation przejmuje dział produkcji pigmentów od firmy BASF

DIC Corporation (spółka macierzysta Sun Chemical) podpisała wiążące porozumienie o przejęciu od firmy BASF jej globalnego biznesu, związanego z produkcją pigmentów (funkcjonującego pod nazwą BASF Colors & Effects – BCE). Transakcja ta rozszerzy portfolio DIC jako światowego producenta pigmentów, znajdujących zastosowanie m.in. przy wytwarzaniu monitorów elektronicznych, kosmetyków, powłok, tworzyw sztucznych, farb oraz przy aplikacjach specjalnych.

- reklama -

Ma przyczynić się również do umocnienia pozycji DIC w kontekście stale rozbudowywanej i różnorodnej oferty koncernu, uwzględniającej wszechstronne rozwiązania dla różnych rynków zbytu.

„Przejęcie BCE oznacza połączenie uzupełniających się wzajemnie zasobów oraz bogatych doświadczeń dwóch globalnych liderów pod względem innowacyjności, obsługi produktowej, zgodności z obowiązującymi przepisami, wsparcia dla realizowanych aplikacji oraz technik wytwórczych – mówi Kaoru Ino, CEO i prezes DIC. – Wytyczyliśmy dla naszej organizacji klarowną ścieżkę wzrostu w postaci zwiększenia naszej sprzedaży do poziomu ok. 8 mld euro przed rokiem 2025. W tym kontekście przejęcie portfolio pigmentowego BASF stanowi ważny, strategiczny krok ku jeszcze szybszej jego realizacji. Transakcja ta pozwoli rozszerzyć ofertę DIC jako jednego ze światowych liderów w dziedzinie pigmentów oraz dostarczać naszym klientom jeszcze bardziej wszechstronne rozwiązania”.

„Osiągnęliśmy nasz cel, jakim było znalezienie nowego właściciela, dla którego pigmenty stanowią strategiczny obszar działania – dodaje Markus Kamieth, członek rady dyrektorów BASF SE, odpowiedzialny za segment rozwiązań przemysłowych. – DIC ma bardzo ambitne plany związane z działem pigmentów m.in. w kontekście dalszego rozwoju tej części biznesu w najbliższych latach. Jesteśmy przekonani, że dział BCE pod skrzydłami DIC będzie w stanie w jeszcze większym stopniu wykorzystać swój potencjał”.

Jak podkreślają obie spółki, ich klienci skorzystają na akwizycji, gdyż zaoferuje im ona unikalną możliwość skorzystania z komplementarnego know-how i najlepszych praktyk w kontekście tworzenia i udoskonalania przełomowych, innowacyjnych rozwiązań rynkowych. Z ponad 30, rozsianymi po całym świecie zakładami produkującymi pigmenty (liczba ta uwzględnia fabryki DIC i BCE), rozszerzone portfolio firmy będzie obejmować jeszcze więcej niż dotychczas kategorii produktowych, m.in. pigmenty do uzyskiwania efektów specjalnych, pigmenty nieorganiczne i organiczne, receptury dedykowane ich tworzeniu, a także specjalne barwniki.

Yoshinari Akiyama, dyrektor wykonawczy DIC i dyrektor generalny działu Color Material Products, mówi: „Przejęcie BCE to idealny ruch w kontekście rozwoju całego działu pigmentów DIC, zarówno jeżeli chodzi o uzupełniającą się obecność geograficzną obu firm jak też portfolio oferowanych przez nie rozwiązań. Spółka ta jest strategicznym partnerem dla DIC, której ambicją jest szybka ścieżka wzrostu oraz wysoka wartość dodana w postaci wprowadzania pigmentów funkcjonalnych do niszowych zastosowań. Dzięki połączeniu technologicznych zdolności obu firm, będziemy w stanie stworzyć i zaproponować rynkowi nową wartość, potwierdzając naszą pozycję jako wiodącego gracza na rynku pigmentów”.

Z punktu widzenia Alexandra Haunschilda, starszego wiceprezesa i dyrektora zarządzającego BCE, porozumienie stanowi szansę na kontynuowanie ścieżki wzrostu wytyczonej w 2016 roku przez tę filię koncernu BASF: „Postrzegamy DIC jako nowego właściciela, który jest żywotnie zainteresowany dalszymi inwestycjami, skoncentrowany na innowacyjności i wierzy w sukces całego biznesu w perspektywie długookresowej”.

„Jako wieloletni partner biznesowy BASF, bardzo sobie cenimy wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie pracowników tej firmy, zatrudnionych w jej dziale pigmentów – mówi Myron Petruch, dyrektor wykonawczy DIC i prezes oraz CEO firmy Sun Chemical, należącej do DIC Corporation. – Krok ten poprawi naszą pozycję na europejskim rynku pigmentów i jest zbieżny z naszą misją, która zakłada dostarczanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów, spełniających ich indywidualne oczekiwania. Umożliwi nam jednocześnie stać się bardziej konkurencyjnymi na światowym rynku pigmentów”.

Z punktu widzenia klientów, biznes BCE w najbliższej przyszłości będzie działał na dotychczasowych zasadach. Jak zapewnia DIC, specjalnie powołany do życia zespół, odpowiedzialny za przejęcie, ma dopilnować, by cały proces związany z ogłoszoną właśnie transakcją przebiegł w sposób łagodny, tak dla klientów, jak i pracowników BCE. Obie strony zakładają, że przejęcie zostanie w pełni sfinalizowane w 4. kwartale 2020 roku.
Transakcja jest uzależniona od uzyskania wymaganych prawem zgód. Przy jej realizacji firmie DIC doradzają: White & Case LLP w kwestiach prawnych oraz Morgan Stanley w sprawach finansowych.

Źródło: Sun Chemical | zdjęcie: stoisko Sun Chemical na Label Expo 2019

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Najważniejsze wyzwania na "teraz" dla Twojego biznesu