spot_imgspot_img

Dla zrównoważonego rozwoju

- Reklama-

Przemysł 4.0 oferuje wiele opcji w zakresie technologicznych rozwiązań, także dla lepszej ochrony środowiska. Dotyczy to również Grupy Mewa, która zawsze opowiadała się za oszczędzaniem zasobów. Postępu nie da się zatrzymać, a w niektórych sektorach da się zauważyć wręcz robiące wrażenie przyspieszenie. Sztuczna inteligencja, nanotechnologia, robotyka, produkcja przyrostowa, Internet Rzeczy i pojazdy autonomiczne to tylko kilka kół zamachowych czwartej rewolucji przemysłowej, która zmieni strukturę wielu sektorów gospodarki. Ale te radykalne zmiany muszą być także zrównoważone, jeśli mają być zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Temat zrównoważonego rozwoju jest dla wielu firm czymś stosunkowo nowym. Nie dotyczy to jednak Grupy Mewa, która od 1908 roku oferuje system usług tekstylnych, oparty o zasadę, zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Mewa Textilsharing – niegdyś przełomowa idea, dzisiaj dokładnie trafia w ducha czasu.

Odpowiedzialne działanie: sharing is caring | System Mewa Textilsharing sam w sobie jest zrównoważony: wielokrotne wykorzystanie tekstyliów zmniejsza obciążenie środowiska. Jeśli stosowane są czyściwa wielokrotnego użytku zamiast czyściw jednorazowych, to powstaje także mniejsza ilość odpadów. Zrównoważenie i oszczędzanie zasobów charakterystyczne są dla wszystkich komponentów systemu usług firmy Mewa.

Procesy prania | W firmie Mewa w trakcie procesu prania i płukania woda jest filtrowana, poddawana uzdatnianiu i ponownie wykorzystywana na różnych poziomach procesu prania. Ten zamknięty obieg, tzw. “technika kaskadowa”, redukuje zużycie wody do 50 % w porównaniu ze stosowanymi powszechnie technologiami. Poza tym, dzięki specjalnej zakładowej oczyszczalni ścieków, osiągana jest czystość wody wynosząca 99,8%. W instalacjach piorących wykorzystywane są biodegradowalne środki do prania, które są odpowiednio dozowane, zależnie od ilości przeznaczonych do prania tekstyliów. W porównaniu z powszechnie stosowanymi systemami oznacza to zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego o 85 %. W zakresie ochrony wód Mewa przewyższa zatem znacznie wymagania określone w przepisach i standardach przemysłowych.

Wydajność instalacji | Wszystkie lokalizacje firmy Mewa wyposażone są w innowacyjne technologie. Dzięki termicznemu przetwarzaniu substancji zanieczyszczających z wypranych czyściw Mewa pokrywa do 80 % zapotrzebowania na energię niezbędną dla instalacji piorących i suszących i tym samym oszczędza rocznie kilka milionów litrów oleju opalowego. Poza tym opracowana została specjalna kilkustopniowa instalacja do suszenia, która jest znacznie bardziej efektywna niż normalnie stosowane suszarki.

Procesy produkcyjne | Również tutaj obowiązuje zasada wielokrotnego wykorzystania a podstawę stanowi zrównoważony rozwój. Niedawno wprowadzona została na rynek w niektórych krajach kolekcja odzieży roboczej MEWA PEAK. Przędze poliestrowe, z których jest ona wykonana, pochodzą częściowo z plastikowych butelek po wodzie przetworzonych w ramach recyklingu.  Natomiast odpady w postaci kłaczków, powstające podczas produkcji czyści, są gromadzone i ponownie wykorzystywane jako materiał izolacyjny w przemyśle motoryzacyjnym.

Transport i logistyka | Aby w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko naturalne, Mewa korzysta z floty najnowszych i najbardziej ekologicznych pojazdów oraz starannie planuje trasy dostaw do klientów, by zoptymalizować zużycie i emisję. W Szwajcarii w ubiegłym roku firma Mewa wprowadziła do eksploatacji pierwszą w branży ciężarówkę z napędem wodorowym, w Berlinie, a potem także w Hamburgu, dostawy do klientów realizowane będą w oparciu o pojazdy z napędem elektrycznym, m.in. rowery towarowe Cargo-eBike.

Opakowanie | Zasada wielokrotnego wykorzystania dotyczy również opakowań. Do transportu i składowania odzieży roboczej służą także poddawane praniu worki tekstylne, które zapewniają higienę zgromadzonej w nich odzieży. Do transportu i przechowywania czyściw stosowany jest bezpieczny, szczelny pojemnik SaCon wielokrotnego użytku, który zgodny jest z wymogami międzynarodowej umowy ADR w zakresie drogowego transportu substancji niebezpiecznych.

Międzynarodowe wyróżnienia | Dzięki intensywnemu zorientowaniu na ochronę środowiska Mewa jest w stanie zagwarantować ekologiczny system usług oraz wykorzystanie zasady zrównoważonego rozwoju, z czego pośrednio korzyści ma także klient, ponieważ nie musi się już zajmować ekologicznymi aspektami zarządzania tekstyliami przemysłowymi, z których korzysta.

Mewa ma na swoim koncie liczne międzynarodowe wyróżnienia za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Do najnowszych należy tytuł “Firma najlepiej stosująca zasadę gospodarki obiegu zamkniętego”, uzyskany w konkursie organizowanym we Włoszech w 2021 roku przez Stowarzyszenie Przemysłowe Confindustria oraz wynik uzyskany w 2022 roku w badaniach przeprowadzonych wśród niemieckich konsumentów przez agencję ServiceValue z Kolonii w związku z akcją DEUTSCHLAND TEST. Również i w tym przypadku Mewa została wyróżniona za swoje ekologiczne zaangażowanie. 

Mewa działa obecnie w 21 krajach Europy, zatrudnia 5 700 pracowników i obsługuje ponad 190 000 firm. Będąc usługodawcą, działającym w systemie B2B, firma opowiada się za zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie tekstyliów przemysłowych dla przemysłu i rzemiosła i jest jednym z liderów branży w obszarze zarządzania tekstyliami. Ponad milion osób zatrudnionych w zakładach w Europie nosi odzież roboczą, ochronną i biznesową pochodzącą od firmy Mewa, prawie 3 miliony osób sięga codziennie po czyściwa firmy Mewa, by utrzymywać w czystości maszyny w halach produkcyjnych i warsztatach. Każdy, kto korzysta z usług firmy Mewa, może oczekiwać niezawodności, bezpieczeństwa i przejrzystości.

Źródło: Mewa


Prenumeruj Świat Poligrafii Professional | 264 PLN/rok (brutto)
ulica, nr. posesji, nr. lokalu, kod pocztowy, miasto
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Aktualne wydanie

spot_img

Podcasty

spot_img

weź udział w ankiecie

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne pytanie brzmi następująco:

Czy bycie "EKO" utrudnia, czy ułatwia funkcjonowanie na rynku?

Czy Twoi klienci dokonują zakupu (produkcja) z uwzględnieniem materiałów "EKO"?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych