Eclipse: nowa płyta bezprocesowa firmy Agfa

- reklama -

Agfa poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej płyty bezprocesowej – Eclipse, anonsowanej przez producenta jako „najwygodniejsze w użytkowaniu” tego typu rozwiązanie na ryku. Jest ona przeznaczona do arkuszowego drukowania offsetowego i łączy w sobie – jak zapewnia firma – wszystkie zalety technologii bezprocesowej z bezproblemową produkcją poligraficzną.

Podobnie jak wszystkie płyty bezprocesowe, Eclipse eliminuje konieczność posiadania wywoływarki, w której z założenia są wykorzystywane chemikalia niezbędne do finalnej obróbki form drukowych. Agfa podkreśla, że zredukowane zostają dzięki temu z jednej strony – koszty związane z przygotowalnią cyfrową, z drugiej – ponoszone przez drukarnie wydatki inwestycyjne.

Firma dodaje, że Eclipse odróżnia się od konkurencyjnych rozwiązań dużą łatwością i wygodą w użytkowaniu, porównywalną z obsługą płyt konwencjonalnych.
Producent, jako pierwszą jej zaletę, wymienia gwarancję utrzymania maszyny drukującej na możliwie najwyższym poziomie czystości. Zastosowana tu i opatentowana przez firmę Agfa technologia bezprocesowa odpowiada za przeniesienie powłoki pokrywającej płytę na kilka początkowych odbitek. Tym samym warstwa ta nie dostaje się do układów maszyny.

Agfa podkreśla, że Eclipse jest jedyną na rynku płytą bezprocesową zapewniającą stabilny i odpowiednio wysoki poziom kontrastu. Tym samym pozwala na szybką wizualną inspekcję gotowej formy drukowej, jak również na jej łatwą identyfikację przez urządzenia do wykrawania registrów i zaginania. Dzięki temu – jak zapewnia producent – nawet po tygodniowym magazynowaniu, forma może zostać wykorzystana bez ryzyka pomylenia z inną, bądź też konieczności ponownego jej wykonania; co więcej, Eclipse utrzymuje wysoki poziom kontrastu nawet po 24-godzinnej ekspozycji na światło stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych.

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.