22 listopada 2018 r. w wieku 74 lat odszedł Andrzej J. Gosk, pomysłodawca i założyciel firmy SCORPIO Sp. z o.o. Wyjątkowy człowiek z niesamowitą energią, kreatywnością i pionierskim duchem.

- reklama -

Pogrzeb odbędzie się w Łodzi 7 grudnia w Łodzi, o godz. 12.30, cmentarz komunalny DOŁY, kaplica od ul. Smutnej

Andrzej J. Gosk związany był z drukarstwem od 1962 roku. Źródłem przygody z poligrafią stał się  łódzki „Poligrafik”, gdzie był słuchaczem a następnie wykładowcą. Dalsze doświadczenie w zawodzie nabywał nie tylko w Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej i USA.

Istotny impuls do uruchomienia dzieła swojego życia – SCORPIO Sp. z o.o. – dały wcześniejsze poligraficzne inicjatywy biznesowe takie, jak polonijno-zagraniczna Drukarnia ETIPOL w Białymstoku i niemiecka firma handlowa SCANEX.

Pomysłodawca powstania w 1993 r. wydawnictwa Polski Drukarz i jego sztandarowego tytułu Świat Druku, które w tym roku obchodziły jubileusz 25-lecia.

W 1999 r. wspólnie z firmą BASF Drucksysteme GmbH założył spółkę BASF Poligrafia Polska, efektem tej wieloletniej partnerskiej współpracy było także powstanie w 2006 r. na Słowacji firmy SCORPIO Slovensko.

Andzrej J. Gosk

Oprócz inicjatyw biznesowych, Andrzej J. Gosk włączał się w organizowanie reprezentacji interesów przemysłu poligraficznego – w 1992 r. był aktywnym uczestnikiem grupy inicjującej powstanie Polskiej Izby Druku. W 1995 roku brał udział w zebraniu założycielskim Zrzeszenia Polskich Fleksografów, a także Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych powołanej do życia w 1999 roku.

Od 1994 roku członek Klubu Rotary – stowarzyszenia przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata. Jako osoba aktywnie wspierająca wyższe szkolnictwo poligraficzne, w maju 2007 roku został odznaczony tytułem ,,Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”. W 2010 r. za wkład w rozwój rodzimej branży poligraficznej otrzymał z rąk kanclerza Jacka Kuśmierczyka tytuł kawalera Bractwa Gutenberga.

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.