Gwarancja najwyższego standardu produkcji fleksograficznej

Jedną z najciekawszych prezentacji wygłoszonych dla przedstawicieli polskich drukarń wąskowstęgowych z okazji obchodów stulecia działalności firmy Nilpeter był referat Małgorzaty Szczotki, właścicielki Color Management Consulting cm consulting.pl , której wystąpienie dotyczyło obszaru standaryzacji i optymalizacji produkcji fleksograficznej.

Małgorzata Szczotka

Swoją prezentację Małgorzata Szczotka rozpoczęła od wskazania wypadkowej mechanicznej optymalizacji procesu, czyli wytycznych na którym bazuje przy wykonywanych audytach i wdrożeniach.

- reklama -

„Najwięcej sentymentu żywię do fleksografii, a jej standaryzacja jest jak najbardziej możliwa. Praktykuję metody standaryzacji, które skupiają się głównie na mechanicznej optymalizacji procesu technologicznego, a dopiero w kwintesencji dokonania kalibracji kolorystycznej na maszynie. Fleksografia to druk zmienny, jednak zastosowanie pewnych metod sprawia, że proces ten jest powtarzalny, co jest najważniejsze dla klientów, którzy zarówno dbają  o zgodność ze standardami jak i tych którzy decydują się na optymalizację po to aby zachować powtarzalność druku– wskazywała p. Małgorzata Szczotka.

Standaryzacja, a optymalizacja  

Proces druku fleksograficznego powszechnie uznawany jest za cechujący się dużą ilością zmiennych i przez to niestabilny.W konsekwencji obarczony jest sporą dozą niepewności co do ostatecznego wyniku produktu poligraficznego oraz jego zgodności z jakimkolwiek standardem czy certyfikowaną odbitką próbną…

Więcej w tradycyjnym wydaniu czasopisma Świat Poligrafii Professional

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.