IV Kongres Przemysłu Opakowań

Transformacja przemysłu opakowań w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym

W odpowiedzi na zainteresowanie projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz szeroko rozumianej sfery odzysku i recyklingu opakowań, wiodącym tematem tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań będzie problematyka gospodarki opakowaniami od projektowania poprzez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań po ich wykorzystaniu (wyniki konsultacji).

Kongresowe audytorium stanowić będą: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań). Znaczący udział w obradach Kongresu mieć będą realizatorzy systemu i procesów zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form działalności na rzecz przywracania do wykorzystania zasobów zużytych do produkcji opakowań. Bo w tym tkwi sens i filozofia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

​Czy jest możliwym zaprojektowanie takich materiałów opakowaniowych z biotworzyw, które byłyby bezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska?

To kolejne pytanie, na które poszukuje odpowiedzi prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, w referacie zgłoszonym na IV Kongres Przemysłu Opakowań. Jak twierdzi Profesor, biotworzywa odgrywają ważną i coraz częściej niezastępowalną rolę. W referacie tym przedstawiona zostanie nowa strategia badań prowadząca do poznania zależności między strukturą, właściwościami i funkcją biotworzyw jako materiałów opakowaniowych, która umożliwia zminimalizowanie ewentualnych niepowodzeń związanych z przyszłym ich wykorzystaniem.

To nowe podejście obejmuje badania tych materiałów przed, w czasie i po ich specjalistycznym zastosowaniu, w szczególności jako opakowań o przedłużonym okresie użytkowania. Ponadto omówione zostaną badania dotyczące identyfikacji biodegradowalnych materiałów polimerowych poprzez kodowanie informacji w ich strukturze. Opracowanie metody znakowania biotworzyw umożliwi ich identyfikację na podstawie informacji molekularnej zakodowanej w strukturze polimeru, która może być odczytana na przykład za pomocą technika spektrometrii mas. Połączenie tych danych z badaniami fizyko-chemicznymi wypełni lukę  w istniejącej wiedzy i umożliwi zaprojektowanie i identyfikację nowych bezpiecznych opakowań z biotworzyw istotnych dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej na WWW

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.