Jest decyzja. Heidelberg nie przejmuje MBO

- reklama -

Planowane przejęcie grupy MBO przez Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) upadło. Bundeskartellamt zakazał transakcji. Ze względu na decyzję przejęcie nie może zostać zakończone. Zostało to ogłoszone przez Heidelberger Druckmaschinen AG w komunikacie prasowym.

„Odnotowujemy tę decyzję z żalem i podążamy własną drogą, nawet jeśli mamy inny pogląd na przyszłą pozycję rynkową połączonej firmy” – powiedział dyrektor generalny Heidelberga, Rainer Hundsdörfer. Obie firmy nadal wierzyły, że integracja oferty MBO zwiększyłaby wartość klienta pod względem płynnego procesu przemysłowego w cyfrowej przyszłości, jak to powiedziano.

Po decyzji obie firmy kontynuują działalność oddzielnie i niezależnie. Heidelberg poinformował już opinię publiczną w październiku 2018 r., Że chce przejąć grupę MBO i zawarł umowę z rodziną właściciela.

The German Federal Cartel Office today announced its decision to block the planned takeover of the MBO Group by Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg). Due to this decision, the takeover will not go ahead. “We take note of the decision with regret and moving on, even though we see the future market position of the combined company’s differently,” commented Heidelberg CEO Rainer Hundsdörfer. The two companies remain convinced that integrating the offerings of MBO would have given customers added benefits in terms of smooth industrial processes in the digital future. Following the ruling, both companies will continue to run their businesses separately and independently as before. Heidelberg publicly announced its intention to take over the MBO Group and concluded an agreement with the owning family back in October 2018. This agreement was then submitted to the Federal Cartel Office for approval and had been under review since that time.

Źródło: WWW

- reklama -

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.