Koenig & Bauer i hubergroup kooperują w zakresie konwencjonalnych offsetowych farb arkuszowych

Do wysokowydajnościowych maszyn arkuszowych serii Rapida Koenig & Bauer zaleca stosowanie konwencjonalnych farb offsetowych hubergroup. Obie firmy podjęły decyzje o strategicznej współpracy. Celem globalnego partnerstwa jest możliwość zapewnienia odbiorcom optymalnego pakietu jakościowego i serwisowego. Farby z oznaczeniem jakościowym „Recommended by Koenig & Bauer“ dostępne będą w całej sieci sprzedaży hubergroup.

- reklama -

Użytkownicy maszyn drukujących Rapida, stosujący odpowiednie farby hubergroup, skorzystają z doświadczeń, jakie Koenig & Bauer posiada z tymi produktami. Obie firmy będą regularnie dostosowywać pakiety i optymalizować je w zależności od zmieniających się potrzeb rynku. Efektem będą stałe, powtarzalne i wysoko jakościowe produkty drukowe. Standaryzacja produkcji osiągnie tym samym nową jakość.

Dirk Winkler, szef działu druku arkuszowego KBA: „ Największe zalety widzę w optymalizacji rozruchu i fazy wstępnej druku oraz stabilnej równowagi farbowo-wodnej. Poza tym odpowiednia kombinacja maszyna – farba skutkuje wysokim połyskiem farb, kontrastem, spokojnym drukiem apli. Najważniejsza jest jednak wzajemna współpraca przy opracowywaniu nowych systemów farbowych i ich standaryzacja a także wspólne wsparcie dla użytkowników np. w zakresie opakowań artykułów spożywczych”.

Thomas Kleps, szef sprzedaży hubergroup w Europie, podkreśla zalety takiego partnerstwa dla drukarni: „Nasi klienci od lat doceniają szczególny serwis hubergroup w zakresie techniki stosowania i optymalizacji procesu. Nasze know-how zostanie poszerzone przez bliską kooperacje z Koenig & Bauer i przyniesie profity naszym wspólnym klientom. Tym samym gwarantujemy na całym świecie we wszystkich segmentach druku offsetowego arkuszowego, zarówno akcydensowego, opakowaniowego czy też etykietowego, identycznie wysoką jakość farb standardowych oraz specjalnych.“

Podobnie jak z innymi partnerami strategicznymi KBA współpracuje z firmą hubergroup na płaszczyźnie globalnej w zakresie sprzedaży, szkoleń i rozwoju produktów. Specjaliści obu firm wymieniają się wzajemnie w regularnych szkoleniach i warsztatach.

Źródło: Koenig & Bauer i hubergroupe

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.