spot_imgspot_img

Koenig & Bauer podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku

Grupa Koenig & Bauer (“Koenig & Bauer”) może spojrzeć wstecz na pełne wyzwań pierwsze półrocze 2022 roku. Obecne środowisko operacyjne jest jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii Europy. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne znajdują się w pułapce pomiędzy wysokimi wymaganiami klientów z jednej strony, a długą listą niekorzystnych czynników głównie po stronie podaży z drugiej.

“Pomimo wszystkich obecnych niepewności i tymczasowych efektów, jesteśmy dobrze pozycjonowani pod wieloma względami i kontynuujemy strategiczne dopasowanie naszego modelu biznesowego wzdłuż rosnącego rynku opakowań” – mówi dr Andreas Pleßke, dyrektor generalny Koenig & Bauer, dodając, że “nasze rynki końcowe, które przede wszystkim adresują sektor żywności, napojów, farmacji i kosmetyków, są zdrowe”.

Wzrost zamówień w segmentach Sheetfed oraz Digital & Webfed | Klienci zamówili w pierwszej połowie 2022 roku o około 13% więcej niż w już dobrym okresie poprzedniego roku. Do tego wyniku przyczynił się w szczególności wzrost zamówień o około 22% w segmencie Sheetfed oraz o około 46% w segmencie Digital & Webfed. Przy wartości 692,9 mln euro napływ zamówień w pierwszych pięciu miesiącach ponownie przekroczył średnią dla całej branży maszyn drukarskich, rosnąc o niecałe 5%. Portfel zamówień Koenig & Bauer na dzień 30 czerwca br. wynosi ok. 1 mld euro i jest jednym z najwyższych w najnowszej historii firmy. Decyzje inwestycyjne klientów pokazują tym samym, że Koenig & Bauer wykonał w ostatnich latach dobrą pracę, a decyzja o skoncentrowaniu się na produktach i rozwiązaniach na strukturalnie rosnącym rynku opakowań opłaca się.

Koenig & Bauer systematycznie podąża tą drogą i obecnie połączył siły z firmą Celmacch Group S.r.l., producentem maszyn do druku fleksograficznego do tektury oraz wykrojników rotacyjnych dla przemysłu tektury falistej. Firma Koenig & Bauer już teraz oferuje produkty CorruCUT i CorruFLEX dla rynku tektury falistej, który stanowi największą część całego rynku opakowań pod względem wartości. W przyszłości Celmacch będzie prowadził działalność handlową pod nazwą Koenig & Bauer Celmacch, a wspólna rodzina produktów będzie obejmowała wszystkie klasy cenowe i wydajnościowe w tym segmencie rynku pod nazwą “Chroma”.

Christoph Müller, członek zarządu odpowiedzialny za segment Digital & Webfed, komentuje: “Sukces tej fuzji opiera się na uzupełniających się umiejętnościach, aby aktywnie wykorzystać możliwości wzrostu na rynku tektury falistej”.

Wcześniejsze przedłużenie przez Radę Nadzorczą umów w celu zapewnienia ciągłości w Zarządzie | W tym kontekście, kontrakt Christopha Müllera został odnowiony przed czasem, co oznacza, że pozostanie on w Zarządzie do 30 czerwca 2026 roku, po tym jak został pierwotnie powołany w 2006 roku. Jest on odpowiedzialny za nowe kierunki rozwoju w dziedzinie tektury falistej i druku cyfrowego, a także za strategiczne partnerstwa, takie jak z firmą HP. To odnowienie zapewni płynną integrację Celmacch w ramach globalnej sieci sprzedaży i serwisu firmy Koenig & Bauer. Ralf Sammeck jest członkiem zarządu od 2007 roku. Jest odpowiedzialny za transformację cyfrową w Grupie i dzięki swojemu doświadczeniu zapewni, że segment Sheetfed będzie nadal rozszerzał swoją udaną pozycję na rozwijającym się rynku opakowań i napędzał digitalizację nawet po targach drupa 2024. Jego umowa została przedłużona o kolejny rok do 30 czerwca 2025 roku.


Zwiększenie niezależności od gazu przewodowego w celu osiągnięcia maksymalnej samowystarczalności | Ciągłość i niezależność – to dwie cechy, które w obecnej sytuacji opłacają się podwójnie, biorąc pod uwagę listę niekorzystnych czynników: niepewność geopolityczną, zbliżające się zamrożenie dostaw gazu oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. W ostatnich miesiącach Koenig & Bauer pracował nad zmniejszeniem zależności od gazu rurociągowego przed zbliżającym się niedoborem gazu. Oznacza to, że gaz procesowy wymagany wcześniej do produkcji może zostać całkowicie zastąpiony od końca lipca 2022 roku. Ponadto dostawy paliwa do energii grzewczej zostaną zmodyfikowane w głównych zakładach produkcyjnych do początku września. Nie można wykluczyć nieprzewidzianych wahań w sieci energetycznej jako konsekwencji ograniczonych dostaw gazu. Koenig & Bauer jest przygotowany także na taki scenariusz i dzięki podjętym działaniom postrzega własną produkcję we wszystkich europejskich zakładach jako w dużym stopniu zabezpieczoną, także w przypadku ewentualnego zamrożenia dostaw gazu z Rosji.

Poprawa zysków operacyjnych pomimo wzrostu nieefektywnych kosztów produkcji wynikających z zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw | Przy 491,8 mln euro na koniec pierwszych sześciu miesięcy, przychody Grupy były praktycznie niezmienione w stosunku do poprzedniego roku i znacznie powyżej średniej branżowej, która wykazała spadek o około 13% po pierwszych pięciu miesiącach. W ujęciu poszczególnych kwartałów, przychody w drugim kwartale były wyższe niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego, jak również w pierwszym kwartale 2022 roku.

W odniesieniu do zysków, wyższe koszty materiałów i energii zostały niemal w całości skompensowane przez zapowiedziane podwyżki cen. W drugim kwartale zwiększył się jednak udział nieefektywnych kosztów produkcji ze względu na ogólnoświatowe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Powodują one również konieczność przeprowadzenia dodatkowych lub uzupełniających prac na instalacjach i prasach oraz obciążają wydajność w zakładach i u klientów.

Centralny system zakupów wprowadzony w ramach programu efektywnościowego P24x opłaca się również ze względu na zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw. Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszym półroczu osiągnięto udane postępy w realizacji programu P24x, co przyniosło oszczędności w wysokości około 22 mln euro. Wynik finansowy Grupy przed odsetkami i podatkami (EBIT), wynoszący 13,8 mln euro, był nadal ujemny. W porównaniu z rokiem ubiegłym wynik w wysokości 6,4 mln EUR został powiększony o kwotę 21,3 mln EUR wynikającą z bardziej efektywnej realizacji działań personalnych w ramach programu P24x i wyniósł 14,9 mln EUR w ujęciu operacyjnym.


W związku z tym EBIT operacyjny poprawił się o 1,1 mln euro, co odpowiada marży EBIT operacyjnego na poziomie -2,8% w porównaniu z -3,0% w roku poprzednim. Po uwzględnieniu podatku dochodowego, Grupa odnotowała na dzień 30 czerwca 2022 r. stratę netto w wysokości 15,8 mln euro (rok wcześniej: zysk netto w wysokości 1,1 mln euro). Przekłada się to na zysk na akcję w wysokości 0,98 euro (rok poprzedni: 0,05 euro). Biorąc pod uwagę wskaźnik kapitału własnego Grupy na poziomie 29,1% (koniec 2021 r.: 28,7%), Koenig & Bauer ma dobrą pozycję finansową dzięki tej bazie kapitałowej oraz swobodnie dostępnym środkom pieniężnym i ich ekwiwalentom w wysokości ponad 250 mln euro.

Prognoza na cały rok 2022 i cele średnioterminowe potwierdzone | Druga połowa roku nadal charakteryzuje się dużą niepewnością. Globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw są tak samo nieprzewidywalne, jak sytuacja geopolityczna i wysoka inflacja w Europie i Stanach Zjednoczonych i mogą stanowić przeszkodę dla gospodarki światowej w drugiej połowie roku. Sytuację pogarsza nieznany obecnie przebieg pandemii w miesiącach zimowych. Planowana na drugą połowę 2022 roku dostawa maszyn drukujacych i systemów stanowi duże wyzwanie i musi zostać ponownie oceniona, jeśli sytuacja w globalnym łańcuchu dostaw będzie się nadal pogarszać. W związku z tym na dzień zakończenia sprawozdania za pierwsze półrocze nadal nie jest możliwe przedstawienie wiarygodnej całorocznej prognozy na rok 2022; Koenig & Bauer nadal przewiduje niewielki wzrost przychodów operacyjnych Grupy w 2022 r. w ujęciu rok do roku oraz marży operacyjnej EBIT i potwierdza swoje cele średnioterminowe.

Dr Stephen Kimmich, CFO Koenig & Bauer: “Pomimo wszystkich zewnętrznych niepewności czujemy się dobrze przygotowani do osiągnięcia naszych celów na rok 2022, jako podstawy do osiągnięcia naszych celów średnioterminowych.”

Źródło: Koenig & Bauer


Prenumeruj nasz e-Newsletter
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Aktualne wydanie

spot_img

Podcasty

spot_img

weź udział w ankiecie

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne  pytanie brzmi następująco:

Czy technologia cyfrowa wyprze druk analogowy?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych