spot_imgspot_img

Koenig & Bauer podsumowuje…

- Reklama-

Około 64% kapitału akcyjnego Koenig & Bauer AG z prawem głosu – a więc większy odsetek niż w roku ubiegłym – było reprezentowane na dzisiejszym 97. dorocznym Walnym Zgromadzeniu. Ze względu na trwającą niepewność związaną z sytuacją pandemiczną w momencie zwołania Zgromadzenia, po raz trzeci odbyło się ono w formie wirtualnej.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy zostali zaproszeni do korzystania z portalu internetowego w celu zadawania pytań do porządku obrad z wyprzedzeniem, a po raz pierwszy mieli także możliwość zadawania pisemnych pytań uzupełniających lub składania oświadczeń w formie tekstowej lub w formie nagrań wideo podczas obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, prof. Raimund Klinkner (dr inż.), otworzył doroczne Walne Zgromadzenie o godz. 11.00, rozpoczynając obrady oświadczeniem na temat wojny w Ukrainie, po czym przeszedł do przewodniczenia oficjalnemu porządkowi obrad. W sprawozdaniu Rady Nadzorczej Klinkner przedstawił główne kierunki jej działalności, stwierdzając, że oprócz stabilizacji i poprawy przychodów operacyjnych i kondycji finansowej Grupy, szczególną uwagę zwrócono na dalszy rozwój strategiczny oparty na trzech filarach: cyfryzacji, modularyzacji i zrównoważonym rozwoju.

Na zakończenie powiedział kilka ogólnych słów o wynikach firmy z perspektywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, odnosząc się także do kontekstu, jaki tworzą obecne globalne wyzwania:

“Jako społeczeństwo i jako firma musimy sobie z tym poradzić. Jestem jednak głęboko przekonany, że Koenig & Bauer jest dobrze przygotowany, aby sprostać tym wyzwaniom.”

Pomyślny rozwój w roku obrotowym 2021 i spojrzenie w przyszłość

Przemówienie wygłoszone przez dyrektora generalnego dr Andreasa Pleßke podsumowało pełen wyzwań, ale mimo wszystko pozytywny rok. Pomimo utrzymującego się wpływu pandemii COVID-19 i obecnej trudnej sytuacji ogólnej, przejawiającej się w wąskich gardłach w łańcuchu dostaw i związanym z tym wzrostem kosztów materiałów i energii, firma Koenig & Bauer zrealizowała swoją prognozę, osiągając roczny przychód w wysokości 1 115,8 mln euro i przekroczyła oczekiwania, osiągając EBIT na poziomie 28,5 mln euro.

Pleßke wyjaśnił, w jaki sposób sprawdzone, szerokie i zdywersyfikowane portfolio produktów przyczyniło się do tych wyników, a także program efektywności P24x.

“Firma nie może cieszyć się trwałym sukcesem przez ponad 200 lat, jeśli nie wykaże się duchem pionierskim, na przykład dzięki najnowocześniejszym osiągnięciom technicznym w dziedzinie druku cyfrowego, naszemu udanemu wejściu na rynek druku na tekturze falistej i wreszcie naszym aplikacjom ValiCash™ i Smill™, które wypełniają lukę między drukiem fizycznym a światem cyfrowym.”

Jako cechę szczególną wymienił również wysoki poziom integracji i produkcję wewnętrzną w ramach działalności produkcyjnej firmy. Choć przez długi czas uważano to za przestarzałą strategię, obecnie przynosi ona korzyści w czasach zakłóceń w łańcuchach dostaw i związanych z nimi niedoborów materiałów.

Jednocześnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, strategia ta jest zgodna z dzisiejszym wyzwaniem zrównoważonego rozwoju. Firma ma dobrą pozycję, jeśli chodzi o segmenty rynku, do których kieruje swoją ofertę, zwłaszcza w przypadku strukturalnie rosnącego rynku opakowań, któremu pandemia nadała dodatkowy impuls. Ludzie zamawiają coraz więcej towarów przez Internet. Nie jest to już tylko najnowszy smartfon w elegancko wykończonym składanym kartonie; coraz więcej produktów żywnościowych jest dziś umieszczanych w kartonach z tektury falistej, aby dostarczyć je do naszych drzwi. Koenig & Bauer odgrywa w tej dziedzinie szczególną rolę i ponosi szczególną odpowiedzialność, ponieważ jest firmą, która opanowała wszystkie procesy druku przemysłowego na niemal wszystkich podłożach – w tym na tekturze falistej.

Wybiegając w przyszłość Grupy, prezes zarządu zwrócił również uwagę na strategię rozwoju “Exceeding Print”. Strategia ta wykracza daleko poza zwykłe “drukowanie”; stanowi ona odpowiedź na ciągłą ewolucję branży i opisuje przyszłe działania firmy. Pleßke poświęcił część swojego wystąpienia na omówienie filarów “zrównoważony rozwój” i “modularyzacja”. Trzeci filar, “cyfryzacja”, został omówiony w wystąpieniu dyrektora finansowego dr Stephena Kimmicha.

Wszystkie trzy filary służą do kierowania transformacją z tradycyjnego przedsiębiorstwa budowy maszyn w sprawnie działającą grupę technologiczną.

Strategia ta znajduje również odzwierciedlenie w nowej formie i strukturze raportu rocznego, który został krótko omówiony przez Dyrektora Finansowego przed przedstawieniem akcjonariuszom dobrych ogólnych wyników za rok 2021. Odnosząc się do rozwoju działalności w pierwszym kwartale 2022 roku, Kimmich skomentował:

“Wytrzymaliśmy w ponurym otoczeniu gospodarczym i byliśmy w stanie zrównoważyć wyższe koszty materiałów i energii korektami cen”. Firma potwierdza średnioterminowe cele dotyczące przychodów w wysokości 1,3 mld euro, marży EBIT na poziomie co najmniej 7 procent oraz redukcji kapitału obrotowego netto do maksymalnie 25 procent rocznych przychodów, które mają zostać osiągnięte po zakończeniu projektu P24x… więcej na WWW.

Źródło: Koenig & Bauer

Aktualne wydanie

spot_img

Podcasty

spot_img

weź udział w ankiecie

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne  pytanie brzmi następująco:

Czy inwestycja w Web-to-Print jest nadal atrakcyjna?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych