spot_imgspot_img

Kolejne inwestycje Stora Enso w produkcję energii odnawialnej w jej zakładach wytwórczych

- Reklama-

Stora Enso przeznaczy 10 mln euro na modyfikacje związane z zasilaniem jej celulozowni w Enocell (Finlandia). Ciężki olej opałowy pochodzenia kopalnego zostanie tu zastąpiony odnawialnym olejem pakowym (smołowym).

Krok ten – jak podkreśla skandynawski koncern – pozwoli ograniczyć negatywny wpływ realizowanej w Enocell produkcji na środowisko naturalne. Jest zarazem zbieżny z określonymi niedawno przez Stora Enso celami środowiskowymi, związanymi z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w działalności firmy.

Obecnie głównymi źródłami energii dla tego fińskiego zakładu są: odnawialny ług czarny, kora oraz sproszkowane opiłki drzewne. Jednak ciężki olej opałowy pochodzenia kopalnego jest konieczny, gdy w celulozowni ma miejsce rozruch po pracach konserwacyjnych bądź innego rodzaju przerwach w produkcji. Zastępując go bazującym na drewnie olejem pakowym, fabryka Enocell stanie się zakładem w 100% zasilanym „zieloną energią”.

Jak podkreśla Stora Enso, oznacza to redukcję emisji dwutlenku węgla o blisko 70 tys. ton rocznie, co stanowi ok. 50% całej emisji CO2 generowanej przez jej dział Biomaterials.

„Inwestycja w Enocell, związana z wyeliminowaniem paliw kopalnych wykorzystywanych podczas rozruchu spowodowanego różnego rodzaju przerwami w produkcji, to kolejny przykład proekologicznych działań Stora Enso i tego w jaki sposób nasza firma zmierza do zredukowania emisji generowanych gazów cieplarnianych oraz do osiągnięcia zamierzonych, niezwykle ambitnych celów środowiskowych” – mówi Roy Antink, odpowiedzialny za politykę zrównoważonego rozwoju w Stora Enso Biomaterials.

Olej smołowy, jaki niebawem zostanie wdrożony w Enocell, jest produkowany z drewna sosnowego. Nie zawiera on paliw kopalnych i jest produktem ubocznym rafinacji oleju talowego. W ramach planowanej inwestycji zakład Enocell zostanie wyposażony w zbiornik na olej pakowy, fundamenty i nieckę wyciekową, przepompownię, stację rozładunkową, nowe rurociągi, nagrzewnice i niezbędną automatykę. Prace w zakładzie rozpoczną się niezwłocznie, a cała inwestycja ma zostać sfinalizowana przed końcem 2023 roku.

Źródło: Stora Enso

Prenumeruj Świat Poligrafii Professional | 264 PLN/rok (brutto)
ulica, nr. posesji, nr. lokalu, kod pocztowy, miasto
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Aktualne wydanie

spot_img

Podcasty

spot_img

weź udział w ankiecie

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne  pytanie brzmi następująco:

Czy inwestycja w Web-to-Print jest nadal atrakcyjna?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych