Kompap: wzrost sprzedaży o 49% w I kwartale 2018

Grupa Kompap, do której należą dwie drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, od stycznia do marca 2018 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 21,88 mln zł, co oznacza wzrost o 49% r/r.

Jednocześnie o 63% zwiększył się w tym czasie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży do poziomu 4,95 mln zł wobec 3,03 mln zł przed rokiem. Grupa zakończyła pierwszy kwartał zyskiem netto w wysokości 0,72 mln zł. Rok wcześniej na tym poziomie notowała 1,47 mln zł.

Włączenie do grupy pod koniec zeszłego roku Imprimusa zaowocowało skokowym zwiększeniem sprzedaży Kompapu. Jednocześnie w związku z tym, że nowo zakupiona drukarnia notowała w przeszłości duże straty, konieczne było szybkie rozpoczęcie procesu restrukturyzacji w tej spółce. Z początkiem roku wdrożyliśmy więc szereg działań mających na celu poprawę generowanych przez nią wyników. Co istotne, uzyskaliśmy satysfakcjonujące efekty znacznie szybciej niż się spodziewaliśmy, które pozwalają nam oczekiwać pozytywnego wyniku finansowego w Imprimusie już w II kwartale 2018 roku – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Podstawą działalności Kompapu jest druk, przede wszystkim druk dziełowy, za który grupa ceniona jest zarówno Polsce, jak i za granicą. W I kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody z tytułu działalności produkcyjnej, czyli sprzedaży gotowych książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych wyniosły 21,12 mln zł wobec 14,04 mln zł rok wcześniej.

Grupa eksportuje swoje produkty do kilkunastu krajów europejskich, w tym na tak wymagające rynki jak Norwegia, Szwecja, Dania, ale też Niemcy czy Wielka Brytania. Na koniec 2017 roku sprzedaż zagraniczna odpowiadała za niemal ¼ przychodów całej grupy.

Na podstawie informacji firmy Kompap

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.