Konica Minolta: Technologia Automatycznej Kontroli (AIT)

Michał Wiśniewski
- reklama -

Zakłady poligraficzne poszukują obecnie nowych rozwiązań, optymalizujących procesy i obniżających koszty. Jedną z propozycji w tym zakresie jest nowa funkcjonalność – do automatycznej kontroli (AIT) – w module IQ-501 firmy Konica Minolta , który dedykowany jest maszynom z serii Accurio. Skorzystały już z niego setki użytkowników z całego świata, w tym blisko 20 z Polski, a ich grono stale się powiększa.

Jak podkreśla Michał Wiśniewski, Production Printing &Solutions Product Manager w polskim oddziale Konica Minolta, dzieje się tak za sprawą szybkiego zwrotu kosztów inwestycji oraz wymiernych korzyści. Producent przygotował specjalne narzędzie, które może je indywidualnie zobrazować dla każdej drukarni – wystarczy skontaktować się z firmą. Zainteresowani tematem mogą również wziąć udział w specjalnych warsztatach, organizowanych w dniach od 21 października do 13 grudnia w katowickim oddziale Konica Minolta, podczas których będzie można testować to narzędzie w pracy w urządzeniu produkcyjnym Accurio Press C3070.

- reklama -

Nowoczesna technologia – zbędny dodatek czy biznesowa konieczność?

Inwestycje w nowe maszyny to proces, który musi towarzyszyć rozwojowi każdej drukarni.

„Po inwestycjach w nowoczesne urządzenia – mówi Michał Wiśniewski – wielu ich użytkowników poszukuje kolejnych rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu mogą wpłynąć na procesy produkcyjne w ich zakładach, by zapewnić większe korzyści biznesowe i dalszy rozwój swoim firmom. To nie zbędne dodatki, ale biznesowa konieczność każdego przedsiębiorstwa, które chce się rozwijać. Okazuje się, że jedną z propozycji, która temu służy jest autorski system sterowania i kontroli obrazu Konica Minolta – IQ-501 z Technologią Automatycznej Kontroli (AIT), do pełnej automatyzacji druku. Oferta ta, opierająca się na najnowocześniejszej technologii, jest odpowiedzią na potrzeby drukarń i przynosi im w prosty sposób policzalne korzyści”.

Każdy przypadek jest inny – wyliczenia i wnioski podobne: „inwestycja się opłaca”
Konica Minolta proponuje wszystkim analizę własnego przypadku i korzyści wynikających z wdrożenia oferowanego przez nią rozwiązania do automatyzacji druku. W specjalnym kalkulatorze zainteresowani podają swoje rzeczywiste koszty i elementy dotyczące ich produkcji.

„Załóżmy jednak średniej wielkości drukarnię – mówi Michał Wiśniewski – której wolumen miesięczny wynosi około 10 000 wydruków A3, biorąc pod uwagę 21 dni roboczych w miesiącu (i jedną 8-godzinną zmianę każdego dnia). Przyjmijmy także, że realizuje ona 5 zleceń dziennie, przy kosztach produkcji na uśrednionym poziomie 70 zł za godzinę i „kliku” na uśrednionym rynkowym poziomie – 0,17 groszy. Przy założeniu, że drukuje na maszynie z prędkością 70 stron na minutę, przy kosztach ryzy papieru (160g) na poziomie 35 zł netto, wliczając straty papieru, koszty obsługi produkcji i szereg innych, które uwzględnia nasze narzędzie – wyliczenia wskazują, że inwestycja w moduł IQ-501, który dedykowany jest wszystkim maszynom z serii Accurio, zwraca się w czasie niespełna kilku miesięcy. Po tym okresie – dla każdej drukarni nieco innym  – oprócz korzyści w zakresie kontroli jakości i organizacji pracy, rozwiązanie przynosi także korzyści ekonomiczne! Zmieniając paramenty i dostosowując je do innych użytkowników (drukarń o innej specyfice produkcji, kosztach itd.) – wnioski pozostają niezmienne. Ta inwestycja po prostu się opłaca”.

Oszczędność czasu i pieniędzy, najwyższa jakość wydruków – potrzeby każdej drukarni
„Oszczędność czasu i pieniędzy, a także najwyższa jakość oferowanych wydruków – dodaje Michał Wiśniewski – to priorytetowa potrzeba każdej firmy poligraficznej. Rozwiązania z oferty Konica Minolta są odpowiedzią na te potrzeby. Maszyny, oprogramowanie i kolejne jego elementy służą naszym klientom. Wielu jednak użytkowników wciąż uważa, że tylko inwestycje w nowoczesne maszyny są słusznym krokiem biznesowym. To prawda – są koniecznością. Każda drukarnia, która chce się rozwijać, musi inwestować w sprzęt. Ale jeśli inwestuje, to może warto tym inwestycjom nadać jeszcze większy sens, wykorzystując do tego nowoczesne technologie i narzędzia? To obecnie – w czasach tak dużej konkurencji – biznesowa konieczność”.