spot_imgspot_img

Koniunktura w sektorze w latach 2018-2021 cz.1.

- Reklama-

Kilka miesięcy  temu opublikowaliśmy ankietę, by dowiedzieć się, jak bardzo zmienia się sytuacja w naszej branży. Pandemia stała się niezwykle ważnym czynnikiem tych zmian. Począwszy od napływu zleceń, kosztów materiałów, co z kolei ma bezpośredni wpływ na koszt końcowy produkcji oraz koszty, jakie pojawiły się dodatkowo. Chodzi o prąd, paliwa, ogrzewanie itd.

To znaczy, że jest lepiej czy wręcz odwrotnie? Próbujemy na to pytania odpowiedzieć. Dr hab. inż. prof. Wiesław Cetera przygotował podsumowanie i pierwszy komentarz do publikowanych wyników. Ponieważ jest to także ciąg dalszy opracowania, jakie opublikowaliśmy w styczniu tego roku, zachęcamy do zajrzenia i tam.

Poniżej przedstawiamy Państwu pierwszą część, tegoroczne wyniki ankiety (badań) przeprowadzonych na wiosnę, w których wzięło udział ponad 150 firm związanych z poligrafią. Na łamach czasopisma przedstawiamy Państwu wyniki w dwóch częściach z nieco rozszerzonym komentarzem. Zapraszamy tym samym do prenumeraty czasopisma.

Epidemia COVID-19 i w konsekwencji zamrożenie gospodarki negatywnie wpłynęły na położenie przedsiębiorstw (tab. 46, wykres 56). Z dwóch pierwszych badań wynikało, że sytuacja sektora jest stabilna. W roku 2018 na poprawiające się uwarunkowania funkcjonowania wskazywało 31% firm, natomiast 43% uznawało koniunkturę za stabilną. Grupa firm uważających, że sytuacja się pogarsza, stanowiła odpowiednio: 26% i 34%.

Oczywiście jedna trzecia przedsiębiorstw wskazujących na pogarszającą się sytuację to w skali sektora znacząca grupa. Jednak w odniesieniu do zmian zachodzących w nim po stronie popytowej oraz istotnego zmniejszania nakładów mediów tradycyjnych (papierowych) i książek jest to stan naturalny.

Nagłe ograniczenia w sferze funkcjonowania gospodarki negatywnie wpłynęły na działalność przedsiębiorstw poligraficznych. Co prawda nie należały one do tych branż, w których zakazano wszelkiej aktywności (np.: gastronomia, edukacja), wskazano jedynie na konieczność przestrzegania zaleceń epidemiologicznych oraz przesunięcie, w miarę możliwości, niektórych usług i prac do przestrzeni cyfrowej (np. telepraca). Jednak strona popytowa uległa dramatycznej zmianie, w efekcie sytuacja pogorszyła się w okresie pandemii w 90% firm poligraficznych, w 7% pozostała bez zmian, ale w 3% podmiotów sytuacja się poprawiła.

Badanie z roku 2021 wskazuje, że sytuacja w sektorze wróciła do normy. Badane przedsiębiorstwa oceniały sytuację ogólną podobnie jak w badaniach przedkowidowych.

Tabela 46. Zmiana ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa

Zmiana
ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa
2018
[%]
2020
[%]
2020 COV
[%]
2021
[%]
Pogorszyła się 26 34 90 36
Pozostała bez zmian 43 43 7 39
Poprawiła się 31 23 3 25

Opracowanie własne

Opracowanie własne

Epidemia COVID-19 była najsilniejszym impulsem zmian w sferze popytu na rynku poligraficznym w ostatnich latach. Rozkład wzrostu i spadku sprzedaży jest czytelnym tego odzwierciedleniem (tab. 47).

Tabela 47. Rozkład wzrostu i spadku sprzedaży przedsiębiorstw poligraficznych

Zmiany sprzedaży 2018
[%]
2020
[%]
2020 COV
[%]
2021
[%]
Wzrosła powyżej 20% 7 2 3 3
Wzrosła o 16 – 20% 10 2 1 8
Wzrosła o 11 – 15% 14 9 2 9
Wzrosła o 6 – 10% 13 26 2 17
Wzrosła o 0 – 5% 6 11 3 5
Nie zmieniła się 0 0 0 23
Spadła o 0 – 5% 16 23 2 0
Spadła o 6 – 10% 20 3 3 5
Spadła o 11 – 15% 6 20 5 0
Spadła o 16 – 20% 2 2 10 7
Spadła powyżej 20% 6 2 69 23

Opracowanie własne

Pomijając skalę wzrostów i spadków sprzedaży, połowa firm badanych w roku 2018 i 2020 (przed epidemią COVID-19 i lockdownem) wskazywała na wzrost sprzedaży, natomiast druga połowa na jej spadek. Dramatyczna zmiana nastąpiła w roku 2020. Badanie przeprowadzono w maju 2020 – wtedy jedynie 11% podmiotów wskazało na wzrost sprzedaży, ale aż 89% na jej zmniejszenie.

Kolejny rok przyniósł poprawę sytuacji (tab. 48). Spadek sprzedaży utrzymywał się w 35% firm poligraficznych, w 42% nastąpił wzrost, ale w 23% podmiotów nic się nie zmieniło (co może oznaczać, że spadek lub wzrost trwają nadal).

Tabela 48. Zmiany sprzedaży w latach 2018, 2020, 2020 COV i 2021

Zmiany sprzedaży 2018
[%]
2020
[%]
2020 COV
[%]
2021
[%]
Wzrost 50 50 11 42
Bez zmian 0 0 0 23
Spadek 50 50 89 35

Opracowanie własne

Autor: Dr hab. inż. prof. Wiesław Cetera

- Reklama -

Aktualne wydanie

spot_img

Podcasty

spot_img

weź udział w ankiecie

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne  pytanie brzmi następująco:

Twoim zdaniem, co jest największym zagrożeniem dla biznesu (poligrafii) w najbliższym czasie?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych