LFP Industrial Solutions podsumowała mijający rok, który będąc pełen wyzwań, rozwinął w wielu aspektach nowe spojrzenie, a także nauczył pokory. Tym samym firma postanowiła podziękować swoim Klientom, którzy pomimo wielu zaskakujących i trudnych momentów postanowili obdarzyć LFP Industrial Solutions zaufaniem i wybrali go na swojego dostawcę.

- reklama -

Jak skomentował Marcin Wójcik, Wiceprezes Zarządu LFP Industrial Solutions: „Te ogromne pokłady dobrej energii, którą nasi Klienci wkładają w naszą współpracę, niech przemienią się w ideę wdzięczności, którą chcemy przekazywać dalej.”

Firma LFP Industrial Solutions zdecydowała, że będzie regularnie przez okres 12- miesięcy wspomagać finansowo najmłodszych wychowanków Fundacji ESPA w ich dążeniu do zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów.

Maciej Bizoń, Prezes Zarządu LFP Industrial Solutions dodał: „Będziemy w duchu wdzięczności przekazywać wsparcie finansowe dla podopiecznych Fundacji oraz całą załogą LFP Industrial Solutions zamierzamy sportowo spalać kalorie pod hasłem: „Pomagamy #sPRINTem”.

Akcja „Pomagamy #sPRINTem” jest nie tylko aktem wdzięczności dla współpracy z Klientami LFP Industrial Solutions, ale również wdrożonym autorskim programem, którego celem jest popularyzacja wśród pracowników zdrowia, aktywności fizycznej, a także idei wspólnego spalania kalorii, a co najważniejsze pomagania dzieciom i młodzieży, w lepszym starcie w przyszłe, dorosłe życie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki przekazanym przez LFP Industrial Solutions  dedykowanym wsparciu finansowym dla 12-stki dzieciaków Fundacji ESPA, rok 2021 będzie rokiem szans dla wychowanków, które ze względu na różne przyczyny rodzinne, środowiskowe czy finansowe nie są w stanie rozwijać swoich pasji oraz wykształcenia.

Fundacja ESPA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, z siedzibą w Legnicy, która poprzez edukację chce kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie.

Celami ESPA są między innymi: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Źródło: LFP Industrial Solutions

- reklama -

Co dziś generuje Ci największy problem/koszt przy produkcji opakowań i chciałbyś to zmienić?

2. Co jest największym kosztem pozostałości poprodukcyjnych?

3. Jak najszybciej zwiększyć techniczną jakość produkcji?