- Reklama -spot_imgspot_img

List do Premiera

- Reklama-

Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz PBKG wystosował do Premiera pismo, w którym stara się zwrócić uwagę rządzących na trochę archaiczne już przyporządkowanie przemysłu poligraficznego do resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowny Panie Premierze,

- Reklama -

W imieniu społeczności polskich poligrafów i konwerterów dla dobra szeregu gałęzi rodzimej gospodarki zwracam się do Pana z prośbą o zmianę ministra odpowiedzialnego za przemysł poligraficzny.

W chwili obecnej tę  kompetencję posiada szef resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co jest następstwem dekretu o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego  i Księgarstwa z dnia 2 sierpnia 1951 roku podpisanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Bolesława Bieruta oraz Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza, uchylonego Ustawą o Zakresie Działania Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1961 roku podpisaną przez Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego.

Branża którą reprezentuje Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga generuje prawie 15 miliardów złotych przychodów, co daje jej już 7 miejsce w Europie, zatrudnia przeszło 50 tysięcy pracowników, liczy ponad 8 000 przedsiębiorstw i jest strategicznym partnerem takich sektorów jak produkcja rolno-spożywcza, kosmetyczna, chemiczna, meblarstwo czy farmacja.

Jesteśmy twórcami szeregu ważnych innowacji do których należą: Druk 3D obwodów scalonych, podręczników dla osób niewidzących, zastosowanie farb wodnych w technologii cyfrowej czy wprowadzenia sztucznej inteligencji do procesu rozpoznawania obrazów i optymalizacji kolorów.

Pełna analiza zawarta jest w Raporcie Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem publikowanym przez KPMG, Uniwersytet Warszawski i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, będącym  załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zasadnym jest podporządkowanie polskiej poligrafii Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub Przedsiębiorczości i Technologii, co pozwoliłoby na niezbędną dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości  koordynację działań i nadzór.

Mając w głębokim szacunku osiągnięcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje nam się, że działania dedykowane w pełni przemysłowej produkcji firm poligraficznych i konwertingowych nie są spójne z muzealnictwem, renowacja zabytków, produkcją filmową, twórczością artystyczną czy bibliotekoznawstwem.

Zmiana Ministra właściwego miałaby również ważne znaczenie symboliczne, bowiem wpisywałaby się świetnie w realizowany przez obecny Rząd Rzeczypospolitej proces likwidacji pozostałości systemu władzy komunistycznej zgodnie z którego doktryną powielanie treści i obrazów musiało podlegać szczególnej kontroli.

Licząc na Pańskie zrozumienie i życzliwość

Pozostaję w głębokim szacunku,
Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz PBKG

spot_img
spot_img

weź udział w ankiecie | nowe

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne pytanie pochodzi z całej grupy dotyczącej "EKOLOGII".

Czy bycie "EKO" utrudnia, czy ułatwia funkcjonowanie na rynku?

Czy Twoi klienci dokonują zakupu (produkcja) z uwzględnieniem materiałów "EKO"?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

Aktualne wydanie

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

więcej podobnych