Luminescence Sun Chemical Security, produkująca zaawansowane rozwiązania znajdujące zastosowanie m.in. przy produkcji banknotów, stała się członkiem International Currency Association (ICA). Ta organizacja non-profit zajmuje się szeroko rozumianą unifikacją różnych dostawców, działających na międzynarodowym rynku walutowym. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie i promowanie globalnej roli spełnianej przez waluty.

ICA dostarcza swoim członkom istotnych informacji rynkowych, m.in. w kontekście zmian politycznych i technologicznych wpływających na całą branże. Stanowi też forum wymiany wiedzy, oferując udział w komitetach eksperckich i zebraniach środowiskowych, poświęconych tej tematyce.

Mówi Paul Cooper, prezes Luminescence Sun Chemical Security: „Jako ważnemu dostawcy w tej branży, jest nam niezmiernie miło dołączyć do grona członków ICA. Chcemy odgrywać aktywną rolę we wspieraniu i kształtowaniu przyszłości rynku walutowego. Łącząc w ramach jednej organizacji dostawców z różnych jego segmentów, ICA pełni ważną rolę w ustanawianiu powszechnie obowiązujących standardów oraz wdrażaniu wysokiej jakości programów szkoleniowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przynoszą korzyści całemu przemysłowi.

Dostrzegając, że cykl życia pieniądza gotówkowego to złożony proces, wymagający współpracy i zaangażowania wielu stron, poprzez przystąpienie do struktur ICA chcemy nawiązać bliższe relacje z innymi obecnymi na tym rynku firmami. Wszystko po to, by poprawić wydajność całego procesu oraz by promować przyjęte przez ICA, najwyższe standardy etyczne w całej branży”.

Luminescence Sun Chemical Security jest dostawcą farb zabezpieczających, stosowanych przy produkcji banknotów, paszportów, kart identyfikacyjnych i innych papierów wartościowych, znajdujących powszechne zastosowanie na rynku security printing. Jak zapewnia firma, uwzględniają one niemal wszystkie aspekty procesu produkcji banknotów oraz kwestie związane z całym cyklem ich użytkowania przez konsumentów.

„Mając na uwadze nasz udział w wydarzeniach branżowych i zaangażowanie w działalność różnych stowarzyszeń, przystąpienie do ICA oraz związany z tym dostęp do unikalnych materiałów (takich jak badania rynkowe czy dane statystyczne) daje nam zupełnie nowe możliwości w kontekście wspierania całej branży i umocnienia naszej pozycji jako głównego gracza na rynku produkcji banknotów” – podsumowuje Paul Cooper.

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.