- reklama -

W ofercie firmy Avargraf pojawiła się maszyna do zadrukowywania krawędzi bloków Schmedt PRÄZI EDGE. Zadruk odbywa się w technologii Memjet.

- reklama -

Ta in­no­wa­cyj­na tech­no­lo­gia dru­ku in­k-jet opar­ta jest na re­wo­lu­cyj­nej kon­struk­cji gło­wic, które wy­ko­na­ne są w tech­no­lo­gii po­dob­nej do kon­struk­cji ukła­dów sca­lo­nych DLT (uży­wa­nych m.in. w pro­jek­to­rach) i de­dy­ko­wa­ne do pra­cy w sys­te­mie one pass (nie­ru­cho­ma gło­wi­ca i po­ru­sza­jący się pod nią za­dru­ko­wy­wa­ny ma­te­riał).

Urządzenie wykorzystuje atramenty na bazie wodnej, które dozowane są z dwóch, dwu-litrowych zbiorników wbudowanych w maszynę.

Dzięki zastosowaniu tej technologii, krawędzie bloków zadrukowywane są w rozdzielczości 1600 x 1600 i/lub 1600 x 800 dpi, zadruk natomiast charakteryzuję się niezwykła precyzją, a wykorzystanie efektu 3D sprawia że gotowa książka z zadrukowanymi krawędziami bloków prezentuje się wprost fantastycznie.

Proces zadruku odbywa się automatycznie, jedyne manualne czynności w obsłudze maszyny do ustawienie grubości bloku oraz nakładanie/wykładanie bloków książkowych.

Źródło: Avargraf