Meet Kodak 2018 / Przygotowalnia i druk offsetowy

- reklama -

Druga część dnia podczas Meet Kodak 2018 została podzielona na dwie grupy tematyczne. Przygotowalnia i druk offsetowy – to część dla tych, którzy jak najbardziej zainteresowani są technologią oferowaną przez firmę Kodak w obszarze prepressu … i nie tylko.

- reklama -

Sławomir Iwanowski w tej części swojej prezentacji poświęcił czas na naświetlarki oraz płyty Kodak Sonora X. Już w marcu Kodak poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej generacji płyt bezprocesowych Kodak Sonora X Process Free Plate, będących – jak zapewnia firma – kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju tej technologii. Bazując na sprawdzonych, wcześniejszych rozwiązaniach Kodaka w tym obszarze, oferują one szereg parametrów umożliwiających – jak podaje Kodak – zniesienie ograniczeń w zastosowaniu płyt bezprocesowych, np. przy szczególnie wymagających aplikacjach.

Płyty, jak podaje producent, oferują możliwość realizacji wyższych nakładów, szybszy proces naświetlania i większą trwałość w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku płytami bezprocesowymi. Sonora X mogą być wykorzystywane do niemal wszystkich aplikacji, w których znajdują zastosowanie typowe płyty CtP niewymagające wygrzewania.

Kodak szacuje, że dzięki nim niemal 80% drukarń offsetowych zyska możliwość korzystania z zalet technologii bezprocesowej. Są wśród nich m.in.: duże zakłady akcydensowe bazujące na druku arkuszowym, zwojowe drukarnie heatsetowe i coldsetowe, firmy specjalizujące się w produkcji opakowań, jak również systematycznie rosnąca grupa drukarń, użytkujących maszyny wyposażone w systemy suszenia UV (także w wersji energooszczędnej). Co więcej, nowe płyty Sonora X mogą być wykorzystywane przez średnio- i wysokonakładowe drukarnie gazetowe.

Jak zapewnia producent, nakłady realizowane przy ich zastosowaniu są od dwóch do sześciu razy wyższe niż w przypadku wcześniejszej generacji płyt Kodak Sonora XP – w zależności od finalnej aplikacji, a także szeregu czynników takich jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj chemikaliów oraz podłoża stosowanych w drukowaniu. Z kolei wyższa czułość naświetlania (120 mJ/cm2) czyni je kompatybilnymi z najszybszymi termicznymi rozwiązaniami CtP dostępnymi na rynku, wpływając na wydajniejszą produkcję form drukowych.

Właściwie dobrane, wzbogacone technologie anodyzacji i powlekania poprawiają natomiast – co podkreśla producent – trwałość płyt Sonora X. Dzięki temu – jak podaje – mogą one być wykorzystywane w wysoce automatyzowanych, wysokonakładowych środowiskach produkcji, gdzie wytrzymałość materiałów eksploatacyjnych jest jednym z kluczowych parametrów.

Pierwsze płyty bezprocesowe Kodak w wersji komercyjnej pojawiły się na rynku w 2005 roku. Od tego czasu tysiące drukarń z całego świata zaimplementowało tę technologię, upraszczając proces produkcji form drukowych, eliminując z niego chemię oraz problemy związane z eksploatacją i konserwacją tradycyjnej wywoływarki.

Przez wszystkie te lata firma Kodak stale wzbogacała i udoskonalała swoje rozwiązania w zakresie technologii bezprocesowej. W roku 2012 w jej ofercie pojawiły się płyty Sonora XP i Sonora News. Obecnie Kodak wprowadza na rynek nowej generacji płyty – Sonora X i Sonora X-N (która będzie dostępna począwszy od 2. kwartału br.). Mają one stanowić uzupełnienie portfolio rozwiązań marki Sonora oraz – jak zaznacza firma – pozwolić jej na utrzymanie pozycji lidera w tym segmencie rynkowym.

Od czasu konwersji na płyty bezprocesowe, ograniczyliśmy całkowite zużycie wody o ponad 30% i wyeliminowaliśmy chemikalia używane w dziale prepress. Wszystko to odbyło się przy zachowaniu najwyższej jakości produkcji realizowanej dla naszych klientów”.

Kodak szacuje, że za sprawą obecnego wzrostu gospodarczego w skali globalnej oraz coraz bardziej zorientowanych na ekologię inwestycji drukarń z całego świata, trend w kierunku konwersji z tradycyjnych płyt CtP na bezprocesowe nadal będzie silny. Firma oczekuje, że do 2019 roku 30% wolumenu jej dostaw w zakresie płyt CtP będą stanowiły właśnie płyty bezprocesowe.

Po krótkiej przerwie Tomasz Gogacz przedstawił technologię Kodak NexFinity.

W zamyśle jej twórców cała seria NexFinity została zaprojektowana w taki sposób, by ułatwić drukarniom funkcjonowanie na stale zmieniającym się, ewoluującym rynku. Zastosowano w niej innowacyjną, opatentowaną przez Kodak technologię tzw. obrazowania dynamicznego (Dynamic Imaging Technology), stworzoną z myślą o druku cyfrowym. Bazuje ona na stosowaniu algorytmicznych korekt w specyficznych obszarach drukowanego obrazu.

Zainteresowanie technologią

To pozwala na optymalizację jakości reprodukcji oraz utrzymanie jej stabilności w oparciu o zawartość obrazu w każdym jego fragmencie. W efekcie możliwe jest – na przykład – wydrukowanie „zwichrowanego” tekstu, grubych linii, gładkich półtonów oraz wyrazistych efektów skóry na tej samej stronie, niezależnie od nakładu.

W maszynach znajduje też zastosowanie wielobitowy system zapisu obrazu, bazujący na technologii LED i zapewniający wysoką rozdzielczość. Dzięki temu – jak podaje Kodak – maszyny te będą mogły znaleźć zastosowanie w niezwykle szerokim portfolio aplikacji, m.in. przy produkcji materiałów typu direct mail, druków akcydensowych, wydawnictw oraz opakowań. Maszyny będzie też można z łatwością zintegrować z istniejącym workflow oraz rozwiązaniami w zakresie wykańczania.

Wysoka jakość obrazu, prędkość i elastyczność

Maszyna NexFinity oferuje – jak zapewnia Kodak – najwyższą w branży gęstość zapisu informacji. Przekracza ona niemal 300 mln fragmentów obrazu przypadających na 1 cm2. Zapewnia przy tym uzyskanie gładkich, płaskich pól i wyeksponowanie detali zawartych w reprodukowanych obrazach.

System umożliwia np. wydrukowanie szczegółów wymagających najwyższej precyzji odwzorowania (jak wyróżnione fragmenty zdjęć czy ilustracji). Z kolei stabilność tonów średnich jest uzyskiwana dzięki dopasowaniu odpowiedniego poziomu obrazowania; w efekcie – jak podaje Kodak – można osiągnąć najwyższy poziom jakości.

Zainteresowanie technologią

System zapisu bazujący na diodach LED oferuje 256 poziomów obrazowania na cylindrze. Dzięki temu oferuje on wysoką, stabilną jakość, dodatkowo nadzorowaną przez zamknięty system kontroli, maksymalizujący czas aktywnego wykorzystania maszyny i redukujący koszty jej eksploatacji. Urządzenie cechują wysoka elastyczność i prędkość (z zakresu 83-152 str./min.), możliwość zastosowania dłuższych arkuszy (do 48 cali) oraz nawet 24-punktowych podłoży.

Jego dodatkową zaletą jest elastyczność w kontekście zastosowanej sekwencji kolorystycznej, dzięki czemu wykorzystywane tu suche tonery są nanoszone w różnej kolejności i różnych kombinacjach, w zależności od wymagań danej pracy. To – zdaniem producenta – w jeszcze większym stopniu decyduje o możliwości zrealizowania w nim prac o wysokim stopniu kreatywności, a co za tym idzie – rozwoju użytkujących go przedsiębiorstw…

Tomasz Remiszewski i Michał Grycz

Na zakończenie, Tomasz Remiszewski i Michał Grycz z Egmont Polska zaprezentowali ciekawe podejście do praktycznego sposobu przygotowania plików dla drukarni.

Nie obyło się bez pytań, na które prelegenci chętnie odpowiadali!

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.