- reklama -

Podczas uroczystej Konferencji z okazji 50 rocznicy powstania Instytutu Poligrafii, prelekcję wygłosił Andrzej Kunstetter z firmy Heidelberg Polska. Tematem jej była technologia rasteryzacji obrazu, która jest absolutną nowością przygotowaną w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt pod nazwą: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot – nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania

- reklama -

Jak czytamy w oficjalnej informacji firmy Heidelberg Polska: Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie dla rynku poligraficznego, wykorzystującego technologię drukowania offsetowego, nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu MultiDot.

Wdrożenie opracowanej technologii skutkować będzie w sposób bezpośredni na optymalizację realizowanych w przedsiębiorstwie poligraficznym procesów produkcyjnych oraz znaczące ograniczenie ich kosztów. Ponadto, technologia rastra MultiDot zaoferuje użytkownikom skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów.

Andrzej Kunstetter z firmy Heidelberg Polska podczas prezentacji MultiDot

Projekt tworzy konsorcjum: Heidelberg Polska sp. z o.o. – lider, Drukarnia Perfekt S.A. – członek, Politechnika Warszawska – członek, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

  • Wartość projektu: 3 880 548,65 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 2 588 452,66 zł

Więcej o rozwiązaniu w wydaniu grudniowym czasopisma Świat Poligrafii Professional.

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.