spot_imgspot_imgspot_img

Najnowsza edycja raportu środowiskowego Sun Chemical już jest dostępna

- Reklama-

Sun Chemical opublikował najnowszą, trzynastą edycję Corporate Sustainability Report – dorocznego sprawozdania na temat realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest prezentacja zaangażowania firmy w liczne działania środowiskowe, jak też w odpowiedzialność społeczną we wszystkich aspektach biznesu prowadzonego przez ten koncern. Jak podkreśla Sun Chemical, każde pobranie raportu ze strony internetowej firmy będzie owocowało sfinansowaniem przez nią zasadzenia jednego drzewa – to efekt współpracy z organizacją pozarządową One Tree Planted.

Raport nawiązuje do wytycznych przyjętych przez koncern: redukcji emitowanego C02 co najmniej o 50% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności węglowej netto przed rokiem 2050. Mają one zostać zrealizowane w oparciu o trzy filary: bieżącą działalność, produkty i usługi oraz ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi. W tym celu firma nakreśliła pewnego rodzaju plan – „mapę drogową” pod nazwą „5R” – uwzględniająca jej działania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym i redukcję śladu węglowego.

Obejmuje ona: projektowanie produktów na nowo (tak by cechowała je wyższa proekologiczność); stosowanie materiałów nadających się do ponownego zastosowania; redukcję zużycia energii, wody, surowców, jak też zwiększanie efektywności działalności drukarń; większe zastosowanie surowców bioodnawialnych i redukcję materiałów, bazujących na surowcach kopalnych, jak też wspieranie klientów w tego typu działaniach; zwiększenie poziomu odzysku farby z makulatury oraz kompostowalności produktów poligraficznych.


CZYTAJ TAKŻE:


W części poświęconej działalności operacyjnej raport pokazuje, w jaki sposób niedawne akwizycje dokonane przez Sun Chemical i powołanie do życia nowych zakładów produkcyjnych wpłynęły na całkowite zużycie energii i wody w ramach tego koncernu. Zaprezentowane tu dane wskazują, że ilość odpadów utylizowanych bez odzysku energii z tego tytułu oraz składowanych na wysypiskach została zmniejszona od czasu, gdy na rynku ukazała się poprzednia edycja tego wydawnictwa.

„Nieustanne wysiłki mające na celu dalszą poprawę w zakresie redukcji odpadów, zużycia wody i energii to baza dla decyzji i działań naszej firmy – mówi Gary Andrzejewski, Corporate Vice President, Environmental Affairs w firmie Sun Chemical. – Dążenie do obniżenia ilości zużywanej energii, co zaowocowało m.in. ubiegłorocznymi inwestycjami w systemy solarne i systemy odzysku ciepła, to kluczowy dla Sun Chemical obszar w kontekście zrównoważonego rozwoju, istotny zwłaszcza przy integrowaniu nowo przejętych firm w ramach naszych struktur”.

W sekcji poświęconej produktom i usługom czytelnik znajdzie opis zrównoważonych procesów projektowania i wytwarzania różnych wyrobów z oferty Sun Chemical, uwzględniających takie aspekty jak: redukcja emisji gazów cieplarnianych wpływających na zmiany klimatyczne, zachowanie pierwotnych zasobów oraz/lub obniżenie ilości odpadów w porównaniu z konwencjonalnymi procesami lub produktami.

Wśród opisanych w tym rozdziale rozwiązań znajdują się m.in.: wolne od miedzi niebieskie farby do kompostowalnych opakowań; AquaHet – odnawialne farby z wysokim udziałem biosurowców; seria zrównoważonych farb i powłok dedykowanych produkcji wąskowstęgowej, w tym produkcji etykiet i tulei shrink sleeve; nowy lakier wodny do druku komercyjnego i opakowaniowego w technice offsetu arkuszowego; lakiery zabezpieczające opakowania papierowe przed wilgocią i parą wodną; rozwiązania z zakresu cyfrowego color managementu zapewniające – jak podaje firma – szereg korzyści środowiskowych; nowe funkcjonalne, czarne pigmenty pozwalające na łatwiejszy recykling tworzyw sztucznych, w jakich są one wykorzystywane.

„Zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla wielu właścicieli marek i drukarń, którzy poszukują obecnie produktów umożliwiających osiągnięcie założonych celów środowiskowych – dodaje Michael Simoni, Director, Global Sustainability w firmie Sun Chemical. – Proekologiczne założenia przyświecające naszej działalności można znaleźć w strategii „5R” – na ich podstawie naszą ofertę stale wzbogacamy o nowo projektowane rozwiązania odnawialne, kompostowalne i odzsykiwalne. Dotyczy to naszego całego portfolio”.

Współpraca i partnerstwo odgrywają istotną rolę w proekologicznych działaniach Sun Chemical, zwłaszcza – jak podkreśla firma – w kształtowaniu przyszłych zasad GOZ i wzmacnianiu łańcuchów dostaw. Do oceny i mierzenia poziomu proekologiczności swoich dostawców Sun Chemical używa platformy EcoVadis. Z raportu wynika, że ponad 85% z nich, będących uczestnikami systemu EcoVadis, uzyskało wynik Corporate Social Responsibility wyższy niż 45/100, co jest poziomem akceptowalnym przez firmę.

Inne formy współpracy ujęte w raporcie to m.in.: projekt oneBARRIER, realizowany wspólnie z firmą Bobst i innymi partnerami, którego celem jest stworzenie odzyskiwalnego, monomateriałowego opakowania giętkiego o wysokiej jakości i barierowości; Circular Plastics Initiative, nadzorowana przez Holenderski Instytut Zrównoważonych Procesów Technologicznych; partnerstwo z brytyjską firmą In2Tech, którego celem jest stworzenie bardziej proekologicznego podejścia w obszarze elektroniki użytkowej.

W ślad za każdym ściągnięciem raportu ze stron internetowych firmy, Sun Chemical zasadzi jedno drzewo za pośrednictwem organizacji pozarządowej One Tree Planted.

Źródło: Sun Chemical


Prenumeruj Świat Poligrafii Professional | 318 PLN/rok (brutto)
ulica, nr. posesji, nr. lokalu, kod pocztowy, miasto
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.
spot_img
spot_img

weź udział w ankiecie | nowe

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne pytania pochodzą z całej serii związanej z tematami optymalizacji i standaryzacji.

1. Czym jest dla Ciebie standaryzacja produkcji?

2. Jaki posiadasz standard produkcji?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

Aktualne wydanie

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych