NCBR: ostatnia szansa w obecnej perspektywie finansowej na granty dla duetów naukowo-biznesowych

- reklama -

NCBR: ostatnia szansa w obecnej perspektywie finansowej na granty dla duetów naukowo-biznesowych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs „Projekty aplikacyjne”. 200 mln zł czeka na innowacje stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą starać się przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki.

- reklama -

„Działania Ministerstwa oraz NCBR precyzyjnie wpisują się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego. Chodzi o to, aby Polska gospodarka rozwijała się w jak największym stopniu w oparciu o badania prowadzone przez polskich naukowców” – powiedział w piątek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zachęcił również konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw do składania wniosków, ponieważ, jak zauważył, to już ostatni konkurs tego typu w obecnej perspektywie finansowej UE.

„Chodzi nam o to, by nauka współpracowała z biznesem” – powiedział PAP zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Aleksander Nawrat. Podkreślił, że poprzednie konkursy już przyniosły ciekawe efekty w postaci innowacyjnych projektów. „Takimi są np. niskostratne przewody energetyczne, które w przyszłości mogłyby pomóc obniżyć rachunki za prąd” – wyjaśnił.

Jak poinformował prof. Nawrat, obecny konkurs jest prowadzony w dwóch turach, co pozwoli na szybsze przyznanie środków. Drugim ważnym elementem tego konkursu jest to, że „podczas samej oceny, beneficjenci mogą wprowadzić poprawki w swoich wnioskach” – dodał prof. Nawrat.

Projekty aplikacyjne to kolejna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest wsparcie prac B+R, które pozwolą stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, zatem o granty mogą starać się przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki. Niezbędne jest jednak, aby projekty wpisywały się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Aktualny konkurs jest już ostatnim w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR. Dotychczas zrealizowano 3 konkursy, w ramach których dofinansowanie o wartości blisko 416 mln zł otrzymało 85 projektów. Wśród nich m.in. opracowanie preparatów leczniczych dla pszczół, inteligentnych znaków drogowych czy nowych technologii poligraficznych.

O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w konkursie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z 5 podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych (mających na celu uzyskanie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług) jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Ponadto elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Zgodnie regulaminem, wsparcie NCBR mogą uzyskać projekty o wartości od 2 do nawet 10 mln zł, realizowane poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 16 lipca br. Więcej informacji o konkursie na stronach NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/

Materiał wideo do pobrania: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/118324,,ncbr-ostatnia-szansa-w-obecnej-perspektywie-finansowej-na-granty-dla-duetow-naukowo-biznesowych

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.