Zabezpieczony: Od czegoś trzeba zacząć

Standaryzacja i optymalizacja to po­jęcia, które wzajemnie się przeplatają. Nie można zoptymalizować procesu bez zgodności kolorystycznej produkcji ze standardami międzynarodowymi, certyfikowanym proofem i odwrotnie standaryzacja bez optymalizacji jest mało efektywnym wrażeniem chwilo­wej zgodności kolorystycznej bez kon­kretnych oszczędności na makulaturze i usprawnienia procesów. Uważam, że nie należy rozdzielać tych pojęć. Wyso­kiej jakości usługę stanowią wszystkie cztery filary standaryzacji.

Małgorzata Szczotka

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.