Małgorzata Lososova-Ungradova z firmy X-Rite Pantone w swojej prezentacji poruszyła tematy związane z postrzeganiem barwy i jak ona wpływa na nasze życie. Jak podkreśliła, każdy z nas widzi barwę zupełnie inaczej i na jej postrzeganie ma wpływ miejsce w którym jesteśmy, nasz wiek, czy chodzimy w okularach czy nie… bo barwa to fale świetlne, które są przetwarzane przez nasz mózg i odpowiednio definiowane.

- reklama -

Widmo światła widzialnego … poruszamy się w świecie barwy w granicach 400-700 nanometrów. To co widzimy można porównać do tęczy.  Jak jest rozłożone światło, to wszystko zależy od tego, jak dany obiekt odbija i dociera do nas. Właściwie nie widzimy całości, bo dany obiekt część światła również pochłania… a my jedynie widzimy odbite.

Jak mówiła Małgorzata Lososova-Ungradova, obserwujemy za dnia, że trawa jest zielona, natomiast w nocy jest po prostu szara…

Małgorzata Lososova-Ungradova

Barwa? Długa historia….

4 grudnia firma Reprograf-Grafikus oraz X-Rite Pantone zaprosiła klientów na spotkania poświęcone tematyce pomiaru i kontroli barwy. FOCA (Fundamentals of Colour and Appearance) jest już uznanym seminarium, które cieszy się ogromną popularnością wśród wielu osób, które poszukują konkretnej wiedzy dotyczącej barwy, jaj zarządzania i pomiaru

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.