Ponad 1500 instalacji Accurio Pro Flux firmy Konica Minolta w Europie

Michał Wiśniewski
- reklama -

Konica Minolta odnotowała półtora tysiąca instalacji oprogramowania Accurio Pro Flux, zrealizowanych na rynku europejskim. Jak podkreśla Michał Wiśniewski, Production Printing &Solutions Product Manager w polskim oddziale tej firmy, średniej wielkości drukarnia wykonująca około 10 zleceń dziennie (przy hipotetycznym założeniu, że jedno zlecenie to około pięć tysięcy broszur dwustronnie drukowanych, składanych A3 do A4 i tysiąc jednostronnych ulotek), może uzyskać dzięki temu rozwiązaniu oszczędności rzędu 4000 zł miesięcznie, zyskując przy tym nawet kilka godzin dziennie dla realizacji nowych prac.

- reklama -

Jak działa Accurio Pro Flux?

„Accurio Pro Flux – mówi Michał Wiśniewski – to oprogramowanie do zarządzania procesem drukowania, automatyzujące go, a przez to znacząco przyspieszające i czyniące go bardziej opłacalnym. Zwyczajowo drukarze inwestują w maszyny wpływające na proces produkcji, podnoszące jej jakość. Coraz częściej jednak nawet dobrze wyposażone drukarnie wciąż nie mogą osiągnąć większego stopnia konkurencyjności. W takich przypadkach z pomocą przychodzi oprogramowanie Accurio Pro Flux”.

Konica Minolta oferuje Accurio Pro Flux w trzech wersjach: Essential, Premium i Ultimate, które każdorazowo dopasowane są do konkretnych potrzeb i oczekiwań każdego z użytkowników.

„Unikalną cechą Accurio Pro Flux – jak podkreśla Michał Wiśniewski – jest możliwość łączenia w całym procesie urządzeń różnych producentów – zarówno maszyn arkuszowych jak i wielkoformatowych. Co więcej – oprogramowanie może być rozbudowywane wraz z rozwojem wykorzystującego je przedsiębiorstwa”.

Podstawowym zadaniem Accurio Pro Flux jest przetwarzanie w odpowiedni dla danej drukarni sposób danych, dotyczących procesów związanych z drukiem. Mogą one być przesyłane z dowolnego miejsca na świecie – z innych drukarń, agencji reklamowych, od zleceniodawców bezpośrednich. Następnie są one rozdysponowywane na poszczególne maszyny, by proces ten był jak najbardziej efektywny.

Oprogramowanie samo ocenia, gdzie dane zlecenie powinno się znaleźć – dotyczy to zarówno jednego przedsiębiorstwa, jak też kilku jego oddziałów czy sieci, które często tworzą drukarnie. Accurio Pro Flux zarządza kolejką zleceń – począwszy od kierowania ich do poszczególnych maszyn, nawet w różnych lokalizacjach czy przedsiębiorstwach. Dopasowuje również papier z odpowiedniego podajnika na maszynie do danego zlecenia. Odpowiada też za procesy końcowe, związane z wysyłką gotowych produktów do klienta i powiadomieniem go o tym fakcie, wystawieniem dokumentów przewozowych i faktury.

„Dodatkową jego wartością jest możliwość generowania raportów, zestawień, które pozwalają użytkownikom na rozwój przedsiębiorstwa, wskazują pewne niedociągnięcia w codziennej produkcji oraz to, co można w niej poprawić, udoskonalić. To narzędzie organizujące pracę w drukarni, ale także będące doradcą dla właścicieli i zarządzających nią osób” – dodaje Michał Wiśniewski.

Accurio Pro Flux Premium – elastyczne rozwiązane dopasowywane do konkretnych potrzeb drukarni

„Najbardziej popularna wersja oprogramowania Accurio Pro Flux Premium to rozwiązanie nie dla każdego – podkreśla Michał Wiśniewski – jest to wersja dedykowana dla średniej wielkości drukarń, zatrudniających od 15 do 50 osób, które – mimo zaawansowanych urządzeń jakie posiadają – nie są dostatecznie konkurencyjne. Wśród użytkowników oprogramowania Accurio Pro Flux Premium są także jednostki administracyjne, samorządowe, służby zdrowia, korporacje, szkoły, stowarzyszenia. W tym wypadku koncentrujemy się na przedsiębiorstwach poligraficznych, które stanowią znaczący procent użytkowników”.

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.