Redakcja

Przyglądając się nierównej walce mediów tradycyjnych (drukowanych) z nowymi (elektronicznymi) łatwo można zauważyć, że szala zwycięstwa przechyla się w stronę tych drugich. Jednak są obszary, których media elektroniczne nie obejmują. To tutaj istnieje prawdziwe pole do współpracy i synergii wszelkich działań.

Tylko tyle, że trzeba te obszary dostrzec. Dokładnie o tym traktuje ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL.

Wspólne obszary dla obu rozwiązań, a nawet więcej. Twierdzimy, że oba rozwiązania nie mają możliwości istnienia bez wzajemnej konkurencyjności a jednocześnie współdziałaniu. Tylko wtedy następuje prawdziwy rozwój, a co za tym idzie mamy możliwość zmiany otaczającego nas świata dzięki powstałym innowacyjnym rozwiązaniom. Poligrafia, której protoplastą był Gutenberg, dzisiaj równie szybko zmienia się i dostosowuje do wymagań rynku, jak jej wersja elektroniczna.

W naszych materiałach staramy się przedstawić nowe obszary zastosowań druku, nowe technologie, biznes oparty na wiedzy i determinacji w osiągnięciu sukcesu. Zapraszamy do prenumeraty czasopisma poświęconemu nowoczesnej poligrafii.

Nasz adres:

ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL
ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa,
tel. +48 (22) 424 47 57, e-mail:

Jesteśmy wydawnictwem branżowym, które od samego początku inwestuje w budowanie nowoczesnego czasopisma połączonego z nadążającym za trendami serwisem WWW.
Tak powstał ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL.

Zespół redakcyjny:

Napisz do nas mail.