Rozszerzona odpowiedzialność producenta kluczowa dla selektywnej zbiórki

Waste-to-energy or energy-from-waste is the process of generating energy in the form of electricity or heat from the primary treatment of waste. Environmentally friendly, environment-friendly. Inside.
- reklama -

Eksperci wskazują, że obecny mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta w polskim systemie gospodarki odpadami realnie nie działa, mimo, że formalnie istnieje.

- reklama -

Wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) dla odpadów opakowaniowych, w opinii ekspertów, przyczyni się do rozwoju nie tylko selektywnej zbiórki, ale i recyklingu odpadów. ROP doprecyzowuje artykuł 8a projektowanej dyrektywy ramowej ROP, w którym mowa jest, by wysokość wkładów finansowych płaconych przez producentów pokrywała całość kosztów gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez nich na rynek unijny. W tym koszty związane selektywną zbiórką, sortowaniem oraz przetwarzaniem odpadów (pomniejszonych o przychody ze sprzedaży surowców) edukacją i raportowaniem.

Wysokość dopłat z organizacji odzysku
Jak wskazują eksperci, Polska ma unikatowy system dopłat w skali Europy, gdyż tak taniego nie ma żaden z innych krajów. W opinii Piotra Szewczyka przewodniczącego Rady RIPOK wiąże się to z systemem ich weryfikacji i rozliczania. – Zmiana systemu w ostatnich latach nie przełożyła się na realny wzrost dopłat z organizacji odzysku. Związane jest to prawdopodobnie z rosnącą ilością wysegregowanych surowców wtórnych trafiających na rynek. Może to w najbliższym czasie doprowadzić do braku popytu na pewne asortymenty – mówi Szewczyk…

Źródło: WWW

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.