Rozwiązania firmy Agfa w drukarni Axel Springer Spandau

- reklama -

Drukarnia Axel Springer w berlińskim Spandau to jeden z pierwszych na świecie użytkowników najnowszych rozwiązań Agfa do produkcji gazetowej: bezchemicznych, niewymagających wstępnego wygrzewania płyt fotopolimerowych Avatar V-ZH oraz dedykowanych im urządzeń czyszcząco-gumujących Attiro ZH.

- reklama -

Jak zapewnia jej kierownictwo, wdrożenie – zrealizowane kilka miesięcy temu – przyniosło drukarni szereg korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Wieloletniej współpracy firm Agfa i Axel Springer, także w kontekście wspomnianej implementacji obu rozwiązań (wchodzących w skład pakietu ECO3 skierowanego do drukarń gazetowych), poświęcone było spotkanie prasowe, zorganizowane w Berlinie na początku września.

Odbyło się ono w siedzibie drukarni Axel Springer w Spandau – jednego z trzech, a przy tym największego w Niemczech zakładu poligraficznego należącego do tej grupy medialnej. We wszystkich rozwiązania Agfa stanowią podstawę działu prepress, jednak to właśnie w Spandau – co podkreślano – są one wdrożone w największym stopniu.

Dwie pozostałe drukarnie – w Ahrensburgu i Essen, również wykorzystują sprzęt, materiały i software firmy Agfa, ale to w Berlinie od początku współpracy Axel Springer z tym producentem testowane są jego najnowsze rozwiązania.

Tak było w 2001 roku, gdy zainstalowano tu pierwszą fioletową naświetlarkę CtP – Polaris 100, tak jest też obecnie, gdy jako jedna z pierwszych drukarnia w Spandau wdrożyła w codziennej produkcji nowe, niewymagające wstępnego wygrzewania płyty Avatar V-ZH oraz kompatybilne z nimi urządzenia czyszcząco-gumujące Attiro ZH.

Te ostatnie zastąpiły wcześniejszy model – Attiro VHS – w dwóch z czterech pracujących tu linii CtP. Jednak – jak podkreślali przedstawiciele Axel Springer – największym wyzwaniem i jednocześnie najważniejszą zmianą była likwidacja dedykowanego działu prepress i przeniesienie go do hali maszyn.

Zwiększanie wydajności działań, optymalizacja procesów produkcyjnych, redukcja kosztów, podnoszenie dochodowości – to obecnie kluczowe zadania dla każdego wydawnictwa prasowego oraz należących do niego drukarń – mówił podczas swojej prezentacji Thomas Drensek, dyrektor operacyjny działu Print Management Group w firmie Axel Springer. – Wymusza je rzecz jasna trudna sytuacja na całym rynku gazetowym: spadek czytelnictwa, malejące nakłady, konieczność sprostania mediom elektronicznym w kontekście aktualności przekazu itd. Stąd podejmowane przez nas działania, przekształcające całą grupę w koncern medialny, bazujący w dużej mierze na technologiach cyfrowych i przyszłościowych rozwiązaniach takich jak druk 3D, druk funkcjonalny, personalizacja treści czy rozszerzona rzeczywistość.

O wieloletniej współpracy firm Agfa i Axel Springer mówił René Fischer, kierujący działem kontroli druku w zakładzie w Spandau. Wspomniał o systematycznym wdrażaniu nowych rozwiązań wprowadzanych na rynek przez belgijskiego producenta, pozwalających na zwiększenie wydajności i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych:

Tu warto przywołać m.in. technologię GCR, która umożliwiła nam obniżenie redukcji zużycia farby o ok. 15%, co jest istotne przy średniej jej rocznej konsumpcji na poziomie 1700 ton we wszystkich trzech drukarniach – mówił. – Przed laty byliśmy też jednym z pionierów w zakresie wdrażania technologii bezchemicznej. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w jej dalszym rozwijaniu, dzieląc się naszymi doświadczeniami w użytkowaniu płyt Avatar V-ZH oraz dedykowanych im urządzeniom Attiro ZH.

René Fischer podkreślał, że jedną z kluczowych korzyści wynikających z ich wdrożenia było wspomniane wcześniej przeniesienie działu prepress do hali maszyn.

Obecnie wszystkie cztery linie CtP pracują tuż obok stanowisk zajmowanych przez operatorów maszyn drukujących, co pozwoliło zaoszczędzić miejsce przeznaczone na sprzęt, zredukować ilość niezbędnej do jego działania energii oraz uprościć logistykę w obszarze form drukowych (wcześniej były one dostarczane do maszyn za pośrednictwem dedykowanej linii transportującej). Spadła także liczba osób zaangażowanych w proces ich wytwarzania, co pozwoliło oddelegować część pracowników do innych zadań.

Więcej na łamach czasopisma Świat Poligrafii Professional

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.