- reklama -

Taką informację kierować będzie przez najbliższe tygodnie Polska Izba Opakowań, organizator Kongresu Przemysłu Opakowań poświęconego transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy)

Temat GOZ od ponad 2 lat jest obecnym w trakcie spotkań i debat z udziałem polityków, ekonomistów, organizatorów gospodarki, przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców.

W rezultacie tych debat, coraz więcej wiemy czym jest GOZ i co trzeba (powinniśmy) uczynić aby procesy gospodarcze organizowane wg formuły (filozofii, zasady, strategii) circular economy systematycznie wspierały „uprawianą” dotychczas tzw. gospodarkę liniową (linearną).

Nie chodzi bowiem o całkowite zastąpienie gospodarki liniowej (linearnej) przez gospodarkę o obiegu zamkniętym (circular economy). To z wielu względów nie będzie możliwym. Chodzi o szersze zastosowanie zasad GOZ w organizowaniu procesów gospodarczych.

Przypominamy w tym miejscu, że główną zasadą GOZ jest takie projektowanie i wytwarzanie wszelkich dóbr materialnych, aby po ich wykorzystaniu (zużyciu) odzyskać jak najwięcej wykorzystanych do ich wytworzenia zasobów, a więc zarówno surowców jak i energii i ponowne ich wykorzystanie (zwrócenie do obiegu gospodarczego). Oszczędzamy w ten sposób zasoby, a w szczególności nieodnawialne, a także zmniejszamy „zasoby” odpadów, jakie stanowią zużyte wyroby (dobra materialne). W tym obszarze jest także miejsce dla przemysłu opakowań.

Celem wspomnianej już transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie i wytwarzanie opakowań, które można kilkukrotnie wykorzystać, a odpady opakowaniowe potraktować jako źródło surowców i materiałów do ponownego wykorzystania (zawrócić do obiegu), co przyczyni się nie tylko do zaoszczędzenia zasobów, ale także do zmniejszenia hałd śmieci (odpadów opakowaniowych) zagrażających glebie, wodzie powietrzu (ostatnie pożary wysypisk) oraz faunie i florze. Słowem naszej planecie.

Ale to tylko część działań dotycząca branży opakowań i mamy nadzieję, że uda się nam uzyskać w tym zakresie pewien postęp. Trzeba jednak wiedzieć, że na nic zdadzą się te wysiłki i działania jeśli cała sfera rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych, prawnych, odpowiadająca i odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów (zbiórka, selekcja, odzysk, recykling) nie będzie sprawnie funkcjonować. Stąd też w programie Kongresu będzie miejsce na referaty poświęcone tej problematyce. Zaś w kongresowym audytorium obok twórców i producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych zasiądą organizatorzy i realizatorzy procesów zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu opakowań, a także przedsiębiorcy realizujący obowiązek rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Na Kongres zgłoszono 26 referatów. Połowa z nich zostanie zaprezentowana w trakcie obrad plenarnych. Wszystkie zaś znajdą się w kongresowych materiałach.

Serdecznie zatem zapraszamy do udziału w Kongresie. Spotkamy się 2 października 2018 r. w Centrum Kongresowym MTP inaugurując marsz ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Warunki uczestnictwa na portalach Polskiej Izby Opakowań (www.pakowanie.info, www.pio.org.pl) oraz w biurze Izby (biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl)

Zdjęcie:WWW

- reklama -

Jak ważny jest dla Ciebie temat zarządzania barwą w miejscu, w którym pracujesz?