- reklama -

Jak oszczędzić pieniądze – technologia MultiColor, raster MultiDot, GCR/DeviceLink… to tytuł prezentacji, którą poprowadził Andrzej Kunstetter z firmy Heidelberg Polska. Goście usłyszeli więcej informacji o technologii MultiDot, którą opatentowała firma Heidelberg Polska i korzyści wynikających z zastosowania jej w drukarniach poszukujących nie tylko jakości, ale także oszczędności, realnych, w obszarze wykorzystania np. farb…

Technologia rastrowania autotypijnego pozwala na odwzorowanie za pomocą techniki jednotonalnej, jaką jest offset, obrazów wielotonalnych – naturalnie wykorzystując określoną i ograniczoną zdolność rozdzielczą oka przy określonej odległości obserwacji. W sytuacji, gdy receptory rozmieszczone na siatkówce oka nie są w stanie rozróżnić kształtów drobnych elementów, zmysł wzroku interpretuje docierające doń światło jedynie w kategoriach ilościowych.

Ta cecha widzenia (którą można nazwać „niedoskonałością”, ale nie wadą) pozwala na symulację obrazów wielotonalnych za pomocą techniki jednotonalnej. Naturalnie fizyczna rozdzielczość tak zreprodukowanego obrazu musi być wielokrotnie wyższa, niż ta faktycznie potrzebna do rozróżnienia najdrobniejszych elementów reprodukowanego obrazu.

Technologię autotypijną w rozumieniu czysto teoretycznym cechuje jedynie odwzorowanie wartości tonalnych poprzez zróżnicowanie względnego pokrycia powierzchni. W praktyce drukowania offsetowego powstają zjawiska natury nieco bardziej złożonej – w niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na dwa z nich, które mają bezpośredni wpływ na odwzorowanie wartości tonalnych.

>>> Czytaj także: MULTIDOT

… w sytuacji, gdy podłoże jest przeświecalne, współczynnikiem proporcjonalności staje się liczba będąca iloczynem grubości warstwy farby oraz kolejnego współczynnika wynikającego ze stopnia przeświecalności i rozproszenia światła przez zastosowane podłoże.

Wpływ tylko tych wymienionych czynników powoduje, że bardzo trudno jest oszacować nawet teoretyczny wynik wpływu kształtu punktu rastrowego na potencjalne oszczędności w zużyciu środka barwiącego (tu: farby offsetowej)…

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.