Siegwerk i APK w walce z odpadami z tworzyw sztucznych

- reklama -

W walce z odpadami z tworzyw sztucznych Siegwerk i APK połączyły siły w celu zwiększenia możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych i udoskonalenia procesów recyklingu w ramach gospodarki okrężnej.

Siegwerk dostawca farb drukarskich do opakowań i etykiet oraz APK AG, specjalista w produkcji wysokiej jakości granulatu tworzyw sztucznych z odpadów tworzyw sztucznych, chcą wspólnie sprostać wyzwaniom wspólnego recyklingu tworzyw sztucznych i jeszcze bardziej zoptymalizować recykling opakowań z tworzyw sztucznych pracujących w gospodarce okrężnej.

Odpady tworzyw sztucznych to jeden z głównych problemów naszych czasów. Prawie 80 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych gromadzi się na całym świecie, a obecnie tylko około 10 procent zasobów wykorzystywanych w produkcji tworzyw sztucznych odzyskiwanych jest poprzez recykling. Pozostałe 90 procent jest spalane, wyrzucane lub wprowadzane do środowiska w sposób niekontrolowany.

“Stoimy tu przed ogromnym wyzwaniem, które musimy rozwiązać w krótkim czasie”, mówi dr Jörg-Peter Langhammer, dyrektor Global PSR + Sustainability w Siegwerk. W Europie wskaźnik recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych wynosił 41,9% w 2017 roku i zgodnie z rezolucją UE ma wzrosnąć do 50% do 2025 roku.

“Recykling tworzyw sztucznych jest tak złożonym tematem, że w rzeczywistości nie może być rozwiązany przez jednego gracza przemysłowego lub jeden sektor przemysłu”, dodaje Klaus Wohnig, rzecznik zarządu APK AG. “Tak, obecna dyskusja, również w społeczeństwie, koncentruje się przede wszystkim na wyzwaniach związanych z tym, jak przemysł może w jak najkrótszym czasie stworzyć zrównoważoną gospodarkę cyrkulacyjną dla tworzyw sztucznych”.

Poliolefiny, zbiorowy termin określający rodzaje tworzyw sztucznych, do których zalicza się polietylen (PE) i polipropylen (PP), są najczęściej stosowanymi surowcami w sektorze opakowań i ze względu na ich uniwersalność znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, w tym w: opakowaniach typu cling wrap, torbach transportowych, butelkach, opakowaniach żywności itp.

Biorąc pod uwagę fakt, że wskaźnik recyklingu produktów wykonanych z poliolefin wynosił w Europie poniżej 40 procent w 2017 r., coraz bardziej widoczna staje się luka w osiąganiu wyższego o 50 procent wskaźnika recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2025.

“Oznacza to, że przemysł musi pilnie zająć się rozwiązaniami w zakresie recyklingu poliolefin”, dodaje Langhammer. “Głównym wyzwaniem jest produkcja recyklatów do wystarczającego poziomu jakości pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie do produkcji wysokiej jakości opakowań. Większość recyklatów nie nadaje się jeszcze do wykorzystania w opakowaniach, w związku z czym są one usuwane z cyklu pakowania.

Farby drukarskie odgrywają kluczową rolę w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Mają one kluczowe znaczenie nie tylko dla wyglądu i funkcjonalności opakowania, ale także dla jego recyklingu.

“Zwłaszcza farby drukarskie, ale także pigmenty i pozostałości organiczne z odpadów poużytkowych stanowią wyzwanie, jeśli chodzi o produkcję recyklatu nadającego się do ponownego wykorzystania, który jest jak najbardziej uniwersalny”, wyjaśnia Wohnig. Dzięki Newcycling®, APK opracowało proces rozpuszczalnikowy, który rozpuszcza i oczyszcza polimer, co oznacza, że polimery mogą być selektywnie oddzielane w mieszanych odpadach z tworzyw sztucznych. W rezultacie otrzymujemy posortowany granulat, który jest jak nowy.

“Atramenty drukarskie są tutaj szczególnym wyzwaniem, które możemy rozwiązać tylko z ekspertem”, mówi Wohnig. “Cieszymy się, że znaleźliśmy tego eksperta w firmie Siegwerk. Jako specjalista w dziedzinie farb drukarskich do opakowań, Siegwerk stara się stale poprawiać ekologiczny ślad swoich farb drukarskich i lakierów, aktywnie kształtując przyszłość opakowań za pomocą innowacyjnych i trwałych rozwiązań w zakresie farb drukarskich. “Zrównoważony rozwój oznacza dla nas postęp”, wyjaśnia Langhammer.

Siegwerk już teraz stosuje różne podejścia do usuwania farby drukarskiej (odbarwiania) w różnych procesach recyklingu w celu poprawy jakości recyklingu. “Aby tak się stało, musimy zrozumieć, co to jest możliwości recyklingu i być gotowym na przyjęcie nowych podejść w celu zwiększenia możliwości recyklingu. To sprawia, że współpraca z APK jest dla nas niezwykle cenna”, kontynuuje Langhammer.

Dzięki tej współpracy obie firmy dostrzegają możliwość wspólnego sprostania wyzwaniom związanym z recyklingiem tworzyw sztucznych, nadania opakowaniom z tworzyw sztucznych bardziej okrągłego charakteru i w konsekwencji udoskonalenia ich w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości. “Kiedy to osiągniemy, ludzie po raz kolejny będą dyskutować o pozytywnych właściwościach opakowań z tworzyw sztucznych, które niestety w dzisiejszych dyskusjach na temat opakowań z tworzyw sztucznych wypadają dość źle”, podsumował Wohnig.

Źródło: Siegwerk

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.