Spotkanie prasowe KBA CEE

Jan Korenc, Paweł Krasowski i Grzegorz Szymczykowski
- reklama -

5 lutego 2018 w warszawskim Hotelu Bellotto odbyło się doroczne spotkanie kierownictwa firmy KBA CEE z przedstawicielami polskich mediów branżowych. Stało się ono okazją do podsumowania działalności firmy Koenig & Bauer w ważnym dla niej roku 2017 (obchodziła w nim 200-lecie istnienia) i przedstawienia strategicznych planów na rok 2018, głównie w kontekście regionu Polski, Czech i Słowacji, obsługiwanego przez KBA CEE. Zaprezentowano podczas niego również wyniki sprzedaży, omówiono pozycję rynkową i stale rozbudowywane portfolio firmy.

Warszawskie spotkanie rozpoczął Paweł Krasowski – Marketing & Product Manager, który podziękował dziennikarzom za obecność. Następnie przedstawił agendę wydarzenia, w którym z ramienia KBA CEE wzięli udział również: Jan Korenc – prezes zarządu i Grzegorz Szymczkowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu. Zaznaczył jednocześnie, że spotkania prasowe organizowane przez firmę stały się już swego rodzaju tradycją, stanowiąc okazję do zacieśnienia relacji kierownictwa Koenig & Bauer z mediami oraz bezpośredniego przekazania najważniejszych informacji na temat firmy.

Jan Korenc scharakteryzował obecną strukturę grupy Koenig & Bauer podkreślając, że ponad 50% jej obrotów stanowią przychody ze sprzedaży realizowanej przez KBA-Sheetfed, jednostkę zajmującą się produkcją arkuszowych maszyn offsetowych. Przedstawił też założenia koncernu na lata 2018-2021: wzrost organiczny rzędu 4% rocznie, zyskowność na poziomie 4-9%, utrzymanie odpowiedniej elastyczności działań (redukującą poziom ryzyka biznesowego), dalsze zwiększanie przychodów z usług serwisowych, utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie 45% oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym netto.

Jan Korenc

Nasze cele na miniony rok zostały zrealizowane w całości – mówił prezes spółki. – Sprzedaż maszyn pozostała na stabilnym poziomie, odnotowaliśmy też dalszą rozbudowę usług serwisowych, co zaowocowało zyskiem EBIT.

W trzech krajach obsługiwanych przez KBA CEE pracuje w sumie ponad 500 maszyn marki Koenig & Bauer (arkuszowych, zwojowych i fleksograficznych). Spółka zatrudnia 45 osób, z czego ponad połowa to pracownicy działu serwisu. Jak podkreślał Jan Korenc, struktury serwisowe KBA CEE (uwzględniające także podmioty zewnętrzne) liczą sobie ok. 40 specjalistów w tej dziedzinie.

W roku 2017 firma KBA CEE dostarczyła do Polski w sumie ponad 20 urządzeń, z których większość stanowiły offsetowe maszyny arkuszowe z serii Rapida w różnych konfiguracjach i klasach formatowych. Jan Korenc przytoczył przykłady kilku z nich, m.in. 17-agregatowej maszyny zainstalowanej w łódzkim zakładzie firmy Amcor. Sprzedaż uzupełniają wdrożenia oprogramowania MIS czeskiej firmy Cicero Group, reprezentowanej w Polsce na zasadach wyłączności przez KBA CEE.

Stoi za nami ponad 200 lat doświadczenia w budowie maszyn, a przy tym pozostajemy firmą innowacyjną i patrzącą w przyszłość. Co ważne, także zorientowaną na klienta, a przy tym – jak sądzimy – niezawodną, wiarygodną i przyjazną. Stawiamy na elastyczność, dostarczając rozwiązania i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zaś nasze maszyny i stojącą za nimi myśl inżynieryjną cechuje najwyższa precyzja i jakość – podsumował Jan Korenc.

Z nowymi rozwiązaniami w poszczególnych segmentach, na których firma Koenig & Bauer jest obecna, zapoznał dziennikarzy Grzegorz Szymczykowski. Zaczął od maszyn arkuszowych, które – jak stwierdził – stanowią swego rodzaju DNA niemieckiego producenta. W ostatnim czasie bowiem w produkowanych w Radebeul maszynach i towarzyszących im rozwiązaniach pojawiło się sporo nowości technologicznych.

Prezentacja Grzegorza Szymczykowskiego

Drugą część swojego wystąpienia Grzegorz Szymczykowski poświęcił nowościom i usprawnieniom w działalności KBA CEE jako regionalnego przedstawicielstwa Koenig & Bauer. Rozpoczął od struktur serwisowych, podkreślając ich rolę w sukcesach rynkowych odnoszonych przez firmę (potwierdzanych m.in. przez wcześniej przytaczane, wewnętrzne rankingi Koenig & Bauer). Tu wspomniał o kilku aspektach współpracy z klientem i różnych jej wariantach.

Najbardziej oczywistym obszarem działalności każdego serwisu jest reagowanie w przypadku awarii maszyny. My jednak idziemy dalej, oferując szereg rozwiązań o charakterze prewencyjnym. Zapewniamy też konsulting i szeroko rozumiane wsparcie przez cały okres użytkowania maszyny przez klienta – mówi Grzegorz Szymczykowski

Następnie wymienił wybrane ubiegłoroczne wydarzenia w działalności KBA CEE: podpisanie umowy dystrybucyjnej z duńską firmą Nilpeter, produkującą wąskowstęgowe maszyny fleksograficzne i hybrydowe (dotyczy ona wyłącznie rynku polskiego); rozwój w obszarze systemów MIS czeskiej firmy Cicero Group; udział w licznych imprezach branżowych (m.in. w Sympozjum Poligraficznym firmy Chespa, gdzie zaprezentowane zostały rozwiązania KBA-Flexotecnica); wyjazd polskich klientów na pokazy maszyn sztancujących do zakładów KBA-Iberica w Barcelonie oraz tradycyjną wizytę studentów kierunków poligraficznych z Warszawy i Łodzi w zakładach w Radebeul i u wybranych użytkowników maszyn Rapida z Polski i Niemiec.

Więcej na łamach czasopisma Świat Poligrafii Professional

- reklama -
A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.