Stora Enso i Valio testują biokompozytowe wieczka do pojemników na żywność

Stora Enso, we współpracy z koncernem spożywczym Valio rozdystrybuowały 10 tys. bazujących na drewnie biokompozytowych wieczek na pojemniki z żywnością. Inicjatywa ma ograniczyć marnotrawienie jedzenia. Wieczka, które po zużyciu nadają się do ponownego wykorzystania, stanowią jednocześnie część akcji promującej nową aplikację, dedykowaną opakowaniom spożywczym bazującym na biokompozytach. Ich dystrybucja miała miejsce w styczniu br. w pokazowych punktach sprzedaży produktów  Valio w Finlandii.

Jak zaznacza Stora Enso, ok. 1/3 całej żywności produkowanej globalnie z myślą o konsumpcji przez ludzi jest wyrzucana bądź marnotrawiona. Powstałe w związku z tym odpady wpływają na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, wpływając na zmiany klimatyczne. Opakowanie oraz wieczko, stanowiące jego integralną część, odgrywają – zdaniem skandynawskiego koncernu – ważną rolę w ograniczaniu strat i marnotrawstwa żywności poprzez odpowiednie jej zabezpieczenie w czasie transportu i przechowywania.

„Za sprawą tego pilotażowego projektu chcemy zachęcić i przekonać ludzi do podejmowania przez nich konkretnych działań, zapobiegających marnotrawstwu żywności. Nowe wieczka odpowiednio chronią znajdujące się w pojemnikach twarożki i śmietanę, także po otwarciu. W ten sposób aktywnie włączamy się w proces redukowania ilości pożywienia, które ulega zmarnowaniu” – mówi Jussi-Pekka Lumme, Packaging Development Manager w firmie Valio.

Biokompozyty – proekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych
Współpraca Stora Enso i Valio jest też w założeniach obu firm swego rodzaju testem na zachowanie biokompozytów w połączeniu z tradycyjnym opakowaniem spożywczym.

Wieczka, które nadają się do ponownego użycia, zostały wykonane z trwałego, higienicznego materiału biokompozytowego stworzonego przez Stora Enso – DuraSense, będącego mieszanką włókien drzewnych i polimerów. W zamierzeniach producenta DuraSense ma wspierać właścicieli marek w zastępowaniu tworzyw sztucznych w kontekście wielu produktów i zastosowań. Tego typu materiał cechuje obniżony ślad węglowy, co czyni go – jak podkreśla Stora Enso – atrakcyjną alternatywą dla plastików, bazujących w pełni na surowcach kopalnych.

„Firma Valio była w 2015 roku pierwszym na świecie użytkownikiem litrowych opakowań kartonowych na mleko, bazujących całkowicie na surowcach roślinnych. W roku 2018 przeszliśmy całkowicie na tego typu rozwiązanie. 250 mln dostarczonych wówczas na rynek opakowań na produkowane przez nas mleko, jogurty, śmietanę i mleko w proszku było wykonanych z surowców roślinnych. Opakowania te stanowią część szerszej inicjatywy podjętej przez Valio, zmierzającej do produkcji proekologicznego mleka; do roku 2035 chcemy zupełnie wyeliminować ślad węglowy powstający przy jego wytwarzaniu. Stale też śledzimy i poznajemy nowe, innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, które  poddajemy próbom i moglibyśmy wdrożyć na skalę masową” – dodaje Jussi-Pekka Lumme.

Nowe rozwiązania opakowaniowe odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów

„Obserwujemy duże zapotrzebowanie na przyjazne klimatowi i środowisku naturalnemu opakowania spożywcze. Prym wiodą tu duże marki, których właściciele poszukują rozwiązań proekologicznych, stymulując rosnący na nie popyt. Wspólnie z naszymi klientami oraz właścicielami marek bierzemy aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, wspierających cały łańcuch dostaw w branży spożywczej i wychodzących naprzeciw rosnącym oczekiwaniom nastawionych coraz bardziej proekologicznie konsumentów” – mówi Hannu Kasurinen, kierujący działem Packaging Materials w firmie Stora Enso.

Skandynawki producent wielokrotnie podkreśla swoje zaangażowanie w tworzenie odnawialnych rozwiązań materiałowych, zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym, wspierających proekologiczne trendy w całej branży opakowań spożywczych. DuraSense to kolejny krok w działaniach Stora Enso mających na celu stopniowe zastępowanie materiałów opakowaniowych bazujących na surowcach kopalnych przez materiały odnawialne. Jak zapewnia producent, dzięki odpowiedniej mieszance włókien drzewnych i polimerów zastosowanej w DuraSense, w produktach z zastosowaniem tego biokompozytu można obniżyć zużycie plastiku nawet o 50%. W efekcie zredukowany zostaje ślad węglowy danego produktu i jego zależność od ograniczonych zasobów surowców kopalnych.

Źródło: Stora Enso

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

O ile musisz podnieść cenę za usługę/produkt, by jak najszybciej i realnie nadrobić straty spowodowane pandemią?