Stora Enso planuje ograniczyć emisję gazów cieplarnianych

Stora Enso poinformowała, że jako pierwsza firma z branży leśnej zobowiązała się do osiągnięcia celów, zakładających dalsze ograniczane emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez należące do niej zakłady produkcyjne, jak też w jej całym łańcuchu dostaw. Plany te są zgodne z inicjatywą Science Based Targets oraz wytycznymi tzw. Porozumienia Paryskiego, które zakłada redukcję globalnego ocieplenia o 2°C.

Od ponad dziesięciu lat sukcesywnie redukujemy ilość energii niezbędnej do prowadzonej działalności, w coraz mniejszym stopniu jesteśmy też uzależnieni od paliw kopalnych – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso. – Jako firma zmierzająca w kierunku biogospodarki, wykorzystująca surowce odnawialne, jesteśmy w unikalnym położeniu, by wykonać kolejny ważny krok.

Plany Stora Enso zakładają obniżenie przez firmę emisji gazów cieplarnianych o 31% na każdą tonę wyprodukowanej celulozy, papieru i kartonu. Cel ten ma zostać osiągnięty w roku 2030, przy 2010 uznanym za rok początkowy. W celu obniżenia emisji w całym łańcuchu dostaw, Stora Enso zadeklarowała, że 70% jej dostawców będą stanowić firmy niewykorzystujące włókien pierwotnych.

Co więcej, skandynawski koncern ma zamiar skłonić swoich partnerów biznesowych (przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe) do wyznaczenia i zrealizowania ich własnych celów, związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych przed rokiem 2025. Do roku 2030 natomiast – do wdrożenia ograniczeń, bazujących na wytycznych Science Based Targets. Stora Enso podejmie również działania edukacyjne dla swoich pracowników mających kontakt z klientami, prezentujące zalety wdrożenia ww. działań.

Inicjatywa Science Based Targets ma skłaniać przedsiębiorstwa z całego świata do ustalania własnych celów (opartych na badaniach naukowych), zakładających dalsze ograniczane emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w ich działalności, a jednocześnie do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dzięki wdrożeniu procesów i procedur redukujących ślad węglowy.

Na podstawie informacji firmy Stora Enso

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.