Stora Enso przekształca papiernię Oulu

Stora Enso podjęła decyzję o zainwestowaniu blisko 350 mln euro w przystosowanie papierni Oulu (Finlandia) do produkcji rozwiązań dedykowanych branży opakowaniowej. Projekt uwzględnia przekształcenie obecnie pracującej tam maszyny papierniczej PM7 w linię wytwarzającą wysokiej jakości tekturę typu kraft, bazującą na włóknach pierwotnych.

- reklama -

Jednocześnie zlikwidowana zostanie produkcja realizowana w maszynie papierniczej PM6 oraz dział zajmujący się cięciem na arkusze. Skandynawski koncern prognozuje, że maszyna – po uprzednim przystosowaniu do nowego rodzaju asortymentu – rozpocznie pracę przed końcem 2020 roku.

„Przekształcenie papierni w Oulu umożliwi nam dalsze wzmacnianie pozycji Stora Enso na stale rosnącym rynku wyrobów opakowaniowych oraz stanie się znaczącym krokiem w procesie transformacji, który przechodzimy.

Zrealizowane wcześniej projekty pokazały naszą gotowość i zdolność do przeprowadzania znaczących zmian tego typu. Warto w tym miejscu dodać, że jedna z maszyn papierniczych, pracująca w zakładach Varkaus, została swego czasu przystosowana właśnie do produkcji tektury typu kraft” – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso.

Materiał ten znajduje zastosowanie głównie różnych segmentach produkcji opakowaniowej, zwłaszcza tu, gdzie istotne są parametry takie jak: wysoka wytrzymałość, jakość i czystość – np. na rynku produktów spożywczych, owoców i warzyw; innym docelowym odbiorcą są firmy korzystające z opakowań podlegających dużym obciążeniom. Stora Enso zakłada, że produkcja tektury typu kraft w Oulu będzie realizowana przede wszystkim z myślą o jej eksporcie w skali globalnej.

„Wzrost ekonomiczny, polityka zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwo żywności to kluczowe czynniki decydujące o rozwoju branży opakowaniowej. Planowane przekształcenie fabryki w Oulu pozwoli nam zaoferować klientom innowacyjną tekturę typu kraft, spełniającą najwyższe standardy rynkowe w kontekście wytrzymałości, drukowności i bezpieczeństwa produktów pakowanych w kartony wykonane z jej udziałem” – dodaje Gilles van Nieuwenhuyzen, wiceprezes wykonawczy Stora Enso Packaging Solutions.

Więcej na łamach czasopisma Świat Poligrafii Professional

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.