spot_imgspot_img

Stora Enso wprowadza program ochrony bioróżnorodności

Stora Enso zainicjowała kompleksowy program ochrony bioróżnorodności w należących do koncernu lasach, znajdujących się na obszarze Szwecji. Firma określiła też szereg związanych z tym celów środowiskowych. Program uwzględnia pięć kluczowych obszarów, dla którego wyznaczono konkretne działania i mierzalne cele, z datą ich realizacji przewidywaną na rok 2030.

Stora Enso jest właścicielem 1,4 mln ha lasów na obszarze Szwecji, będąc tym samym jednym z największych w tym kraju ich posiadaczem. Ochrona bioróżnorodności – jak zapewnia firma – była od dziesięcioleci integralną częścią jej gospodarki zasobami leśnymi. Nowy program ma w jeszcze większym stopniu wzmocnić działania w tym zakresie.

„Zdajemy sobie sprawę, że ludzkość musi natychmiast podjąć zdecydowane działania, by chronić bioróżnorodność. Wiemy też, że inicjatywy realizowane przez Stora Enso wpisują się w te założenia” – mówi Ida Bränngard, kierująca działem zarządzania zasobami leśnymi w Stora Enso Skog.

Poza już realizowanymi działaniami w zakresie ochrony bioróżnorodności, nowy program – uwzględniający ponad 30 konkretnych zadań – ma na celu zwiększenie wartości środowiska naturalnego i poprawę bioróżnorodności na obszarach leśnych w Szwecji, będących własnością Stora Enso. W specjalnym komunikacie prasowym część z nich firma wyszczególniła, wskazując je jako kluczowe obszary i cele programu. Mają one zostać zrealizowane do roku 2030.

Martwe drewno | Stora Enso podkreśla, że istnienie ponad 40% wszystkich drzew, znajdujących się na przygotowanej przez firmę liście zagrożonych gatunków, jest uzależnione od martwego drewna. W programie przyjęto w związku z tym, by zwiększyć jego ilość na obszarach należących do koncernu o 40%.

Drzewa liściaste | Firma podkreśla, że drzewa liściaste stanowią miejsce zamieszkania wielu gatunków. Celem Stora Enso jest podwojenie ich liczby w nowo powstałych lasach, co oznacza 700 tys. nowych sadzonek rocznie.

Woda | Cieki wodne i tereny podmokłe często cechuje bioróżnorodność, gdyż wiele gatunków jest uzależnionych od wody na różnych etapach swojego życia. Jednym z założeń programu Stora Enso jest zidentyfikowanie czterech głównych obszarów wodnych w celu ich odtworzenia i usunięcia barier migracyjnych we wszystkich zidentyfikowanych ciekach wodnych.

Gatunki i siedliska | Nowy program firmy Stora Enso zakłada również koncentrację na ochronie gatunków osłonowych tj. żyjących w obszarze, na którym występuje wiele innych, zagrożonych. Jak podkreśla firma, przyniesie to korzyści także tym drugim, uwzględnionym na tzw. „czerwonej liście”.

Aktywne zarządzanie bioróżnorodnością | Tu wśród planowanych działań Stora Enso wymienia m.in. zwiększenie rocznego wskaźnika nakazanego wypalania, realizowanego na obszarach chronionych średnio o 20% w ciągu najbliższych pięciu lat.

Obecnie Stora Enso prowadzi prace testowe na wybranych, należących do firmy lasów, by sprawdzić metody zarządzania bioróżnorodnością i ocenić ich możliwości przed wprowadzeniem programu na szeroką skalę. Działania te są realizowane wspólnie z uniwersytetami, organizacjami środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi oraz autorytetami branżowymi. Ich celem jest – jak podkreśla Stora Enso – dzielenie się wiedzą i wprowadzanie wspólnie opracowanych innowacyjnych, przyszłościowych rozwiązań.

„Bioróżnorodność lasów w dużej mierze zależy od tworzenia zróżnicowanego krajobrazu leśnego. Różne struktury, wiek i rodzaje lasów to ważne parametry bioróżnorodności. Nasz program ma na celu stworzenie swego rodzaju mozaiki krajobrazowej, zwiększenie zróżnicowania i promowanie naturalnych wartości we wszystkich obszarach leśnych” – podsumowuje Ida Bränngard.

Źródło: Stora Enso


Prenumeruj nasz e-Newsletter
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Aktualne wydanie

spot_img

Podcasty

spot_img

weź udział w ankiecie

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne  pytanie brzmi następująco:

Czy technologia cyfrowa wyprze druk analogowy?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych