Sun Chemical partnerem 42. Poligraficznych Konfrontacji

23 maja br. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyły się 42. Poligraficzne Konfrontacje przebiegające pod hasłem „Drukowanie wielkoformatowe techniką cyfrową”.

- reklama -

Wzięli w nich udział przedstawiciele drukarń i firm produkcyjnych, jak również dostawcy związani z tym segmentem rynku. Ci ostatni wystąpili również w jako partnerzy spotkania – jednym z nich była firma Sun Chemical. Krzysztof Ostrowski – Sales Manager w jej polskim oddziale, wystąpił podczas konferencji z referatem zatytułowanym „Farba do druku wielkoformatowego – wymagania i właściwości”.

42. Poligraficzne Konfrontacje odbyły się zaledwie kilka dni po zakończeniu targów Fespa 2019, które od pewnego czasu są zdominowane właśnie przez rozwiązania z zakresu wielkoformatowego druku cyfrowego. Stąd też w wystąpieniach prelegentów spotkania znalazło się wiele odniesień do nowości zaprezentowanych na monachijskiej wystawie, jak też trendów rynkowych zauważalnych w kontekście produkcji realizowanej przede wszystkim z udziałem techniki inkjetowej. Ta – co podkreślano wielokrotnie – zdecydowanie wiedzie prym wśród wszystkich zastosowań wielko- i superwielkoformatowych.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Ostrowski nawiązywał do wspomnianych tendencji rynkowych, wskazując na kluczowe zagadnienia związane z procesem recepturowania, produkcji i wdrażania zaawansowanych farb dedykowanych drukowi wielkoformatowemu.

Podkreślał przy tym różnorodność rynku, na którym przyszło działać zarówno producentom urządzeń drukujących, jak też dostawcom podłoży czy materiałów eksploatacyjnych: „Jest on bardzo rozległy, ale można tu wskazać kilka charakterystycznych obszarów. Pierwszym jest produkcja na ploterach wielkoformatowych o szerokości do 1,6-1,8 m. Drugi to tzw. druk superwielkoformatowy, realizowany w maszynach o szerokości przekraczającej 2,5 m. Coraz większe znaczenie – w odniesieniu do druku cyfrowego – mają zastosowania przemysłowe, jednak z moich obserwacji wynika, że największą dynamikę odnotowuje się w druku tekstyliów z wykorzystaniem farb sublimacyjnych i pigmentowych. Szacuję, że na targach Fespa 2019 zajął on ok. 30% całej ekspozycji”.

Krzysztof Ostrowski scharakteryzował rynek maszyn do wielkoformatowego druku cyfrowego typu DOD (drop-on-demand), z podziałem na urządzenia wykorzystujące głowice piezoelektryczne i termiczne…

Więcej na łamach czasopisma Świat Poligrafii Professional

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.