Przemysł poligraficzny w Polsce w coraz większym stopniu staje się „segmentami” przemysłu opakowań. Chodzi o sektor tzw. poligrafii opakowaniowej. Wraz ze zmniejszaniem się rynku poligrafii „książkowo-gazetowej”, zwiększa się zaangażowanie przemysłu poligraficznego na rzecz przemysłu opakowań.

- reklama -

Drukarnie opakowaniowe w coraz większym zakresie stają się producentami opakowań. To nie tylko rezultat zmian w strukturze rynku przemysłu poligraficznego, ale także zmian technologicznych(nowe pokolenie maszyn drukujących wraz z funkcjami wytwarzania opakowań). Operacja drukowania stanowi fragment procesu produkcyjnego opakowania. Ocenia się, że aktualnie połowa rynku poligraficznego to rynek poligrafii opakowaniowej.

W roku 2017 wg szacunków PIO produkcja sprzedana przemysłu poligraficznego w Polsce wyniosła ok. 16 mld zł. Jeśli przyjąć, iż prawie połowa tego rynku to rynek opakowań, zatem udział rynku poligrafii opakowaniowej w rynku opakowań (2017) wynosi ok. 7 mld zł, co stanowi ok. 18%. To znaczący udział.

W szczególności dotyczy to rynku opakowań dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i rynku napojów alkoholowych. Chodzi o opakowania zewnętrzne, z papieru i tektury, a także o druk informacji (ulotek) o zapakowanym produkcie. Dotyczy to w szczególności leków, choć nie tylko.

Źródło: WWW

- reklama -

Co dziś generuje Ci największy problem/koszt przy produkcji opakowań i chciałbyś to zmienić?

2. Co jest największym kosztem pozostałości poprodukcyjnych?

3. Jak najszybciej zwiększyć techniczną jakość produkcji?