Robotyzacja w poligrafii. temat, który był poruszany przez naszą redakcję kilka lat temu, bo rozwiązania … w naszej branży istnieją. Przykłady? Bardzo proszę. Można to zobaczyć chociażby w drukarni Karton-Pak. Ci, którzy mieli okazję być w zeszłym roku w Japonii na wydarzeniu, którego współorganizatorem była firma Horizon, mogli zobaczyć robotykę w introligatorni…

- reklama -


Ulga na robotyzację ma ułatwić automatyzację polskich przedsiębiorstw. Podmioty, które zainwestują w zakup robotów przemysłowych, będą mogły liczyć na pokrycie około 10% wydatków przez państwo.

Ulga na robotyzację ma obejmować nie tylko zakup robotów wykorzystywanych w procesie produkcji, lecz także uczestniczących w nim drukarek 3D, produkcyjnych sterowanych cyfrowo, specjalistycznego oprogramowania oraz urządzeń VR. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć także na dofinansowanie odpowiednich szkoleń pracowników.

Rozwiązanie zostało zapowiedziane przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ulga kierowana jest do polskich przedsiębiorstw i swoją konstrukcją ma przypominać obecne już rozwiązanie ułatwiające inwestowanie w badania i rozwój.

Ulga na robotyzację. Kto może skorzystać? Ulga na robotyzację kierowana jest do polskich przedsiębiorstw z sektora dużych, małych i średnich firm. Szczegółowe warunki dostępu do programu zostaną podane przed końcem 2020 roku.

Korzystające z ulgi na robotyzację przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć od dochodu część wydatków, jakie poniosły na robotyzację stanowisk pracy oraz automatyzację produkcji. Rozwiązanie ma zachęcić do inwestowania w nowe technologie i zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej przez poprawienie wydajności pracy.
Ulga na robotyzację ma stanowić część większego pakietu stymulacyjnego dla polskich przedsiębiorstw. Będzie wprowadzona równolegle między innymi z „estońskim CIT-em”.

Ulga na robotyzację. Od kiedy i jak będzie działać? Ulga na robotyzację ma zostać wprowadzona w 2021 roku. Oznacza to, że pierwszych odliczeń można będzie dokonać w 2022 roku. Rozwiązanie ma zostać wprowadzone na 5 lat i obejmować wydatki na automatyzację poniesione od początku 2021 do końca 2025 roku.

Nowa ulga ma być wzorowana na zasadach ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R, która daje możliwość dwukrotnego odliczania kosztów kwalifikowanych. Z wypowiedzi rządy wynika, że ma wynosić około 10% realnych kosztów ponoszonych na wdrożenie robotyzacji.

Do uwzględnienia w uldze kwalifikować będą się wydatki na zakup robotów i maszyn produkcyjnych sterowanych cyfrowo, specjalistycznego oprogramowania sterującego, drukarek 3D, urządzeń VR (stosowanych do projektowania lub produkcji) oraz koszty szkolenia pracowników.

Źródło: Radio Zet i Bankier.pl

Zdjęcie: Karton-Pak

- reklama -