Wyniki Stora Enso za 4. kwartał 2019

Annica Bresky - Stora Enso

Firma Stora Enso podała wyniki finansowe za 4. kwartał 2019 r. oraz za cały ubiegły rok. W ostatnich trzech miesiącach minionego roku skandynawski koncern odnotował rekordowy poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, które zamknęły się kwotą 721 mln euro (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.).

Wskaźnik ten uległ poprawie także w ujęciu całorocznym i wyniósł 1,98 mld euro, pomimo – jak podkreśla kierownictwo Stora Enso – wielu wyzwań, z jakimi musiała zmierzyć się spółka. Prognozy na lata 2020-2021 zakładają dalsze, aktywne zarządzanie polityką kosztową w ramach wdrożonego programu ochrony zyskowności. Firma spodziewa się też dalszych trudności rynkowych, związanych m.in. z niepewnością geopolityczną w skali świata.

4. kwartał 2019: wiele wyzwań, rekordowe przepływy gotówkowe

„Ostatnie trzy miesiące minionego roku były dla nas dużym wyzwaniem, głównie z uwagi na trudne warunki rynkowe, zwłaszcza w kontekście znacząco niższych cen celulozy – komentuje Annica Bresky, CEO firmy Stora Enso w specjalnym komunikacie, skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy.

– W związku z tym koncentrowaliśmy się w nim na działaniach, na które mamy bezpośredni wpływ: redukcji kosztów, zarządzaniu przepływami gotówkowymi oraz sterowaniem relacją wartości dostarczanych produktów do ich wolumenu. Jesteśmy usatysfakcjonowani efektami realizowanego programu ochrony zyskowności. Ubiegły rok przyniósł dzięki niemu oszczędności rzędu 150 mln euro, czyli więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Będziemy nadal aktywnie działać w obszarach, które jesteśmy w stanie kontrolować, tak by odpowiednio przygotować spółkę na bardziej zyskowną przyszłość, gdy powróci koniunktura rynkowa”.

Stora Enso zrealizowała w 4. kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 2,411 mld euro (przy 2,657 mld przed rokiem). Zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 112 mln euro, zaś marża zysku EBIT wyniosła 4,6%. Zysk IFRS całej grupy osiągnął poziom 680 mln euro, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 (356 mln euro). Przepływy gotówkowe, na co firma zwraca szczególną uwagę, wyniosły 721 mln euro, rosnąc – w ujęciu rok do roku – o ponad 120%.

„Niższe ceny, którymi cechował się ostatni kwartał 2019 r., znalazły swoje odbicie w przychodach ze sprzedaży i zysku operacyjnym EBIT w tym okresie – kontynuuje Annica Bresky. – Jakkolwiek ten ostatni został częściowo zneutralizowany przez redukcję kosztów osiągniętą dzięki założeniom realizowanym w ramach programu ochrony zyskowności. Jestem szczególnie usatysfakcjonowana rekordowymi przepływami gotówkowymi – to efekt właściwego zarządzania kapitałem obrotowym oraz sprzedaży udziałów w Bergvik Skog”.

W całym roku 2019 firma osiągnęła sprzedaż w wysokości 10,055 mld euro i zysk operacyjny EBIT rzędu 953 mln euro. Także w ujęciu całorocznym wartość przepływów gotówkowych była rekordowa i wyniosła 1,98 mld euro (przy 1,365 mld euro przed rokiem). Z uwzględnieniem kapitału inwestycyjnego, parametr ten wyniósł 1,386 mld euro (811 mln euro w 2018 r.)…

Źródło: Stora Enso

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.