- Reklama -spot_imgspot_img

Wzrost sprzedaży pomimo wyzwań na rynku papieru graficznego

- Reklama-

“Średnie przychody ze sprzedaży papieru na tonę wzrosły o 12,2% w IV kwartale 2018 r. w porównaniu do IV kwartału 2017 r. Było to wynikiem korzystniejszego mixu produktowego oraz podwyżek cen” – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

PLN (w mln zł) Q4 2018 Q4 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper 780,7 740,0 3 158,2 2 952,8
Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper

- Reklama -

(segment papieru)

539,1 543,0 2 263,3 2 173,5
Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper 3,0 33,6 223,5 244,4
Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru) -12,3 26,3 66,0 131,0
Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper -21,4 -6,1 130,7 109,7
Zysk EBIT, Arctic Paper

(segment papieru)

-27,8 -18,0 4,9 26,3
Zysk netto, Grupa Arctic Paper[1] -32,6 -4,9 60,5 70,8
Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)2 -38,0 -12,9 -26,4 26,0
Zysk netto Grupa Arctic Paper na akcję2 -0.51 0.37 0.18 0.61

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka matka), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

 

“Rok 2018 wyraźnie pokazał, że działania skierowane tylko na rynek nie wystarczą by odbudować nasze marże. Musimy położyć jeszcze większy nacisk na redukcję kosztów, wzrost wydajności oraz rozwój nowych produktów”

–  Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

 

 

 

W IV kwartale 2018 r. Grupa Arctic Paper zwiększyła przychody do 780,7 mln PLN (w porównaniu do 740,0 mln PLN w IV kwartale 2017 r.). EBITDA wyniosła 3,0 mln PLN (33,6 mln PLN). Za cały rok 2018 Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3158,2 mln PLN (wobec 2952,8 mln PLN rok wcześniej), a EBITDA w tym okresie wyniosła 223,5 mln PLN (244,4 mln PLN).

W segmencie papieru produkcja w IV kwartale spadła do 150 000 ton (w porównaniu do 165 000 ton w IV kw. 2017 r.) ze względu na przejściowy spadek popytu rynkowego w listopadzie i grudniu, który dotyczył zarówno papieru powlekanego, jak i niepowlekanego. Przychody ze sprzedaży papieru w IV kwartale wyniosły 539,1 mln PLN (wobec 543,0 mln PLN w tym samym okresie wcześniej), a na poziomie EBITDA odnotowano stratę w wysokości 12,3 mln PLN (wobec 26,3 mln PLN zysku rok wcześniej). W całym 2018 roku przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły 2263,3 mln PLN (2173,5 mln PLN), a EBITDA 66,0 mln PLN (131,0 mln PLN). Ceny celulozy spadły w porównaniu z najwyższym poziomem jaki osiągnęły w III kwartale 2018 r., ale w IV kwartale 2018 r. były nadal średnio o 10-30% wyższe niż w IV kwartale 2017 r.

Średnie przychody ze sprzedaży papieru na tonę wzrosły o 12,2% w IV kwartale 2018 r. w porównaniu do IV kwartału 2017 r. Było to wynikiem połączenia korzystniejszego mixu produktowego oraz podwyżek cen. Systematycznie zwiększamy udziały rynkowe w wybranych segmentach dzięki naszym silnym markom, podczas gdy rynek papieru graficznego kurczy się. Na koniec roku papiery specjalistyczne i premium stanowiły 22% wolumenu w tonach (wobec 20% rok wcześniej) i 27% wartości sprzedaży (26% rok wcześniej). Kontynuujemy inwestycje w zrównoważoną energię. W 2018 r. podjęliśmy decyzję o rozbudowie elektrowni wodnej w Arctic Paper Munkedal. W marcu br. Arctic Paper podpisał 15-letni kontrakt z Adven AB, który zbuduje i będzie operatorem ciepłowni na biomasę o mocy 30 MW w Arctic Paper Munkedal. Zapewni to niższe, stabilne i przewidywalne koszty energii oraz zmniejszy emisję CO2.

Nasza strategia dla działalności w segmencie papieru będzie nadal ukierunkowywać nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia trwale wyższej rentowności. Rok 2018 wyraźnie pokazał, że działania skierowane tylko na rynek nie wystarczą by odbudować nasze marże. Musimy położyć jeszcze większy nacisk na redukcję kosztów, wzrost wydajności oraz rozwój nowych produktów. W IV kwartale ogłosiliśmy decyzję o planowanym wyłączeniu z produkcji jednej z trzech maszyn papierniczych w Grycksbo, i utworzyliśmy rezerwę na ten cel w wysokości 8 mln PLN.

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, obroty netto w IV kwartale wzrosły o 17%, do 580 mln SEK (w porównaniu do 496 mln SEK w 2017 r.). Obrót w całym 2018 roku wzrósł o 18%, do 2260 mln SEK (1912 mln SEK).

Droga do zrównoważonej i wyższej rentowności to nie tylko oszczędność kosztów, ale także budowanie kultury wysokiej wydajności. Musimy być lepsi w rekrutacji, motywowaniu i angażowaniu wszystkich pracowników w proces rozwoju firmy i wprowadzania niezbędnych zmian. Z optymizmem patrzę w przyszłość i cieszę się, że mogę przewodzić Arctic Paper w tym ważnym okresie zmian.

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Kalendarz finansowy 2019:

I kwartał 2019: 9 maja 2019 * II kwartał 2019: 20 sierpnia 2019 * III kwartał 2019: 8 listopada 2019

Arctic Paper S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego w Europie, wytwarzanego przez trzy papiernie oraz sprzedawanego pod czterema przyjaznymi środowisku i rozpoznawalnymi markami: Amber, Arctic, Munken oraz nową marką papieru powlekanego: G.  Większość produktów jest sprzedawana poprzez 14 biur sprzedaży w Europie. Akcje Arctic Paper S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NASDAQ w Sztokholmie. Grupa jest głównym udziałowcem Rottneros AB, notowanego na giełdzie szwedzkiego producenta celulozy. Więcej informacji na: arcticpaper.com.

[1] Wyniki z działalności kontynuowanej – Zarząd w raporcie bieżącym nr 10/2015 z 28 lipca poinformował, iż – w wyniku aktywnych poszukiwań nabywcy dla fabryki papieru Arctic Paper w Mochenwangen – jej wyniki zostały wyłączone ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wykazane odrębnie, jako działalność niekontynuowana.

 

spot_img
spot_img

weź udział w ankiecie | nowe

Bierz udział w ankietach realizowanych przez naszą redakcję. Aktualne pytanie pochodzi z całej grupy dotyczącej "EKOLOGII".

Czy bycie "EKO" utrudnia, czy ułatwia funkcjonowanie na rynku?

Czy Twoi klienci dokonują zakupu (produkcja) z uwzględnieniem materiałów "EKO"?


Podsumowanie ankiet i komentarze na łamach serwisu WWW oraz w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional. Dziękujemy za Twój czas!

Partnerzy wortalu

Aktualne wydanie

spot_img

Najnowsze

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

więcej podobnych